Stäng meddelande

Förskolelärare/tidigarelärare till Karsby International School


Arbetsuppgifter

Förskolelärare i en förskoleklass samt fritids med tillhörande arbetsuppgifter Arbetet innebär bla att leda samling, leka med barnen, genomföra utvecklingssamtal, leda aktiviteter som är lustfyllt, meningsfullt skapande och lärande där utgångspunkten att vi lär oss genom att använda alla våra sinnen. Målet för dig är att hitta sätt att bemöta eleverna så att de får lyckas. Efter skolverksamheten tar fritidshemmets aktiviteter över där du är en del av den pedagogiska personal som utifrån fritidshemmets styrdokument bedriver målstyrt och anpassad undervisning utifrån elevernas behov och intresse. Fritidshemmet arbetar med åldersblandade grupper vilket betyder att du på fritidstid får möjlighet att lära känna barn från de olika årskurserna.

Kvalifikationer

Som förskollärare på Karsby International School deltar du, tillsammans med dina kollegor, i planering, genomförande och dokumentation av den pedagogiska verksamheten. Du är en närvarande och utbildad förskollärare där du som pedagog arbetar med barnen utifrån både behov och läroplan. Du drivs av att bidra till barnens utveckling och är en lyhörd och ansvarstagande person som tycker om att ta egna initiativ men även att samarbeta med andra. Du är noggrann och strukturerad och är trygg i dig själv. Ditt engagemang och din positiva inställning bidrar till att både du och dina kollegor trivs på jobbet. Du behöver vara väl inläst på gällande styrdokument. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att arbeta i en mångkulturell miljö och att du har intresse av musik, natur och miljö samt har arbetat språk- och kunskapsutvecklande. Viktigt är att du har en god skriftlig och språklig kompetens i det svenska språket eftersom språkutveckling är en stor del i denna skola.

Arbetsplatsen

Botkyrka kommun är Stockholmsområdets femte största kommun med drygt 90 000 invånare. Omtalade kultur-, demokrati- och upplevelsesatsningar, expansivt näringsliv samt ung och internationell befolkning, gör Botkyrka till en händelse- och variationsrik kommun med plats för nytänkare. Karsby International School är en kommunal skola med fantastiska elever och engagerad personal. Värdegrund, relationskapande och tron på att alla elever ska, vill och kan lyckas är extra viktigt för oss.  Vi är en internationell skola i där våra elever har rötter i hela världen (70 modersmål, samtliga världsdelar representerade). På vår skola jobbar vi för att varje elev har minst en trygg bas bland oss vuxna. Vi bedriver ett nationellt uppmärksammat arbete för att förebygga våld. Det innebär exempelvis kompetensutveckling till personalen och ett ledarskapsprogram för elever i de äldre åldrarna.  Vi följer systematiskt upp elevernas kunskapsutveckling. Vi ser det som viktigt att våra elever får så goda kunskaper att de är fria att göra medvetna val, både som världsmedborgare och på arbetsmarknaden.  Alla elever har tillgång till dator eller Ipad och samtliga klassrum har Activeboards. Botkyrka kommun satsar mycket på att utveckla undervisningen med hjälp av digitala verktyg.  Vi arbetar med två fokusområden: Språkutvecklande arbetssätt med fokus på genrepedagogik samt värdegrund. Vi har också påbörjat ett arbete för ökad studiero och gemensamt arbetssätt. Till vår hjälp har vi ett antal förstelärare som inspirerar och driver arbetet framåt.  Språkutvecklande arbetssätt är viktigt i alla våra ämnen och våra pedagoger behöver vara engagerade i elevernas språk- och kunskapsutveckling parallellt. Nyanländas särskilda förutsättningar på nybörjar- och fortsättningsnivå behöver inkluderas i den pedagogiska planeringen redan från början. Är du engagerad i elevers framtid och goda livschanser för alla är du välkommen med din ansökan.


Arbetsform

Tillsvidareanställning

Erfarenhet: Erfarenhet krävs

Omfattning: Heltid

Tillträde: Tillträde 2019-08-12

Antal platser: 1


Kontaktperson(er)

Lena Munther Sandström, biträdande rektor

Mobil: 08- 530 610 13

E-post: lena.munther-sandstrom@botkyrka.se


Facklig(a) företrädare


Sista ansökningsdatum: 2019-05-20

Ange referensnummer: A664495


Vår organisation ska kännetecknas av mångfald och återspegla samhällets struktur. Vi vet att olikheter berikar och välkomnar alla att söka jobb hos oss. Varmt välkommen med din ansökan! Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 31 oktober 2018