Stäng meddelande

Idrottsutvecklare till Idrott och Förening


Arbetsuppgifter

Nu söker vi en idrottsutvecklare till verksamhetsområdet Bad, Idrott och Motion. Vi söker dig som är öppen, modig och energisk och som tillsammans med oss vill förverkliga visionerna om ett angeläget utbud som skapas utifrån medborgarens fokus. Du kommer att ha många olika roller som innebär att du ska trivas med att jobba både självständigt och i team. Du kommer att arbeta uppsökande vilket innebär att din arbetstid även är förlagd till kvällar och helger då våra föreningar har sin verksamhet. Du genomför utredningar och tar fram underlag för politiska beslut, samt att tillsammans med enheten ansvara för att de politiska besluten verkställs och följs upp. Ett särskilt ansvar är att politiskt prioriterade områden för idrotten följs upp och att Botkyrkas idrottsprogram implementeras. Du är kontaktperson med samordningsansvar för externa samarbetspartners i aktuella projekt med idrottsanknytning, exempelvis SOK, Stockholms idrottsförbund, Korpen, mfl. Du är verksamhetsområdets projektledare i ett antal publika evenemang. Du stödjer och utvecklar Botkyrkas idrottsföreningar med utbildning och kompetensutveckling i samverkan med studieförbund och idrottsorganisationer. Du anordnar workshops och föreningsträffar i olika storlek och målgrupper. Du har ett speciellt fokus på stöd till nystartade föreningar. Du handlägger bidragsansökningar till idrotten såsom exempelvis aktivitetsstöd, anläggningsbidrag och bidrag till organiserad spontanidrott. Du ingår i en eller flera förvaltningsövergripande grupper med syfte att få och ge stöd och skapa samsyn kring förenings- och bidragsfrågor och samordning av lovverksamhet i Botkyrka kommun.

Kvalifikationer

Vi vill att du har en relevant akademisk utbildning och/eller arbetslivserfarenhet på området som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har erfarenhet och intresse av att arbeta med idrotts och föreningsfrågor. Du har djup kunskap om hur idrotten är organiserad och föreningslivets utmaningar och arbetssätt. Du har även ett brett intresse av att arbeta med folkhälsofrågor ofta i projektform. Meriterande är erfarenhet från arbete i en politisk styrd organisation och gärna av tvärsektoriellt samarbete, då tjänsten kommer att innefatta samarbeten med exempelvis förbund, övriga förvaltningar och näringsliv. Du har även möjlighet att förlägga delar av arbetstiden på kvällar och helger då våra föreningar har sin huvudsakliga verksamhet. Du har erfarenhet av att skriva utredningar och rapporter med korta deadlines samt kan formulera dig mycket väl i tal och skrift. Du har också förmåga att hantera flera frågor parallellt.

Arbetsplatsen

Kultur och fritidsförvaltningen, med drygt 200 anställda, svarar för att det finns ett rikt kultur-, och idrottsliv och ett mångsidigt fritidsutbud i Botkyrka kommun. Vi ansvarar för bibliotek, bad, kulturskola, konsthall, öppen fritidsverksamhet, idrottsanläggningar och folkhälsoparker. Verksamhetsområdet Bad, Idrott och Motion i Botkyrka består av enheterna Bad och rackethall, Anläggningsdriften och enheten Idrott och Förening. Uppdraget är att skapa goda möjligheter för medborgare att idrotta och motionera inom eller utanför föreningslivet. Vi ska skapa möjligheter för Botkyrkaborna att engagera sig och berika sina liv genom idrottens föreningsliv, spontanidrott, friluftsliv och motion. En utgångspunkt är att våra medborgare behöver bra mötesplatser där de själva kan bli sedda och se andra. Det ökar tryggheten och den sociala sammanhållningen. Det stärker i sin tur upplevelsen av hemhörighet inte bara i den egna stadsdelen, utan i hela kommunen och hela storstadsregionen. Enheten Idrott och Förening består i nuläget av åtta medarbetare. Enheten ansvarar bland annat för: • dialog och stöd till föreningar med bland annat utveckling och bidragshantering • utvecklingsprojekt inom idrotts- och folkhälsa • ny- och reinvesteringar på anläggningsområdet • bokning och inpassering i lokaler och anläggningar • interna hyresavtal samt avtal med föreningslivet eller andra aktörer • strategiska frågor på idrottsområdet • stöd och verksamhet för personer med funktionshinder En specifik utmaning som verksamhetsområdet Bad, Idrott och Motion bär är ett samordnande förvaltningsansvar för att främja en ökad folkhälsa. Området befinner sig i en intensiv fas när det gäller byggnation av nya stadsdelar och utveckling av idrottsanläggningar samtidigt som ett antal anläggningar även behöver renoveras. Vidare finns det behov av att utveckla vårt stöd till och samarbete med föreningslivet för att främja att våra medborgare får möjlighet att vara aktiva inom förening, pröva olika idrotter och möta nya vänner. Ditt uppdrag som idrottsutvecklare blir att stödja och utveckla föreningslivet med tillhörande kopplade verksamheter för att tillsammans med medarbetare och medborgare skapa goda möjligheter för föreningsliv, spontanidrott, motion, friluftsliv och fysisk hälsa.


Arbetsform

Tillsvidareanställning

Erfarenhet: Erfarenhet krävs

Omfattning: Heltid

Tillträde: Enligt överenskommelse

Varaktighet: Tillsvidare

Antal platser: 1


Kontaktperson(er)

Thomas Wiklund, Enhetschef

Telefon: 072-4516126


Agneta Borgestedt, HR-specialist

Telefon: 070-886 10 75


Facklig(a) företrädare


Sista ansökningsdatum: 2020-01-15

Ange referensnummer: KOF/2019:195


Vår ledstjärna är Medborgarens fokus. Allt vi gör ska bidra till platsen Botkyrka och till dem som lever och verkar här. Botkyrkaborna är medskapare i all utveckling inom kommunen och vi möter de behov som finns genom att leva våra värdeord; öppna, ansvarstagande, modiga och energiska. Vår organisation ska kännetecknas av mångfald och återspegla samhällets struktur. Vi vet att olikheter berikar och välkomnar alla att söka jobb hos oss. Välkommen att göra skillnad för medborgarna i Botkyrka. Tillsammans når vi resultat. Varmt välkommen med din ansökan! Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 juni 2019