Stäng meddelande

Verksamhetschefer till vård och omsorg Botkyrka kommun


Arbetsuppgifter

Har du alltid medborgarens fokus i ditt arbete och motiveras av att arbeta med utveckling och förändringsledning? Vi är mitt uppe i en spännande förändringsresa och söker nu till områdena hemtjänst, gruppboende och övriga verksamheter inom LSS, verksamhetschefer som vill vara med och forma morgondagens omvårdnad inom både äldreomsorgen och funktionsnedsättningsomsorgen. I ditt uppdrag ingår ansvar för att arbetet bedrivs i enlighet med de lagkrav, författningar, processer och policys som utgör ramarna för verksamheten. Som verksamhetschef verkar du för en kompetent och kostnadsmedveten organisation och arbetar för att verksamheten håller en hög kvalitet utifrån förvaltningens mål, processer och medborgarens fokus. Då våra verksamheter är i ständig förändring ser vi gärna att du tycker helheten är viktigt och har lätt för samarbeta med andra enheter och verksamheter. Vårt viktigaste mål är nöjda medborgare och du har ansvar för att verksamheten skapar och upprätthåller kontakter med interna och externa samarbetspartners utifrån medborgarens fokus. Du skapar förutsättningar för delaktighet för brukaren/medborgaren samt förutsättningar för medarbetarna att leverera en omvårdnad med hög kvalitet. Du ingår i omsorgschefens ledningsgrupp där alla tillsammans verkar för en strategisk utveckling och kvalitetssäkring av utförarnas verksamhet som helhet Du har fullständigt budgetansvar för den övergripande verksamheten samt för din egen enhet. Budget i balans är en självklarhet för dig. Du ansvarar för att verksamhetens avvikelser kommuniceras och följs upp med analys- och handlingsplan. Du verkar för att en kostnadsmedvetenhet finns i personalgruppen samt att ekonomisk uppföljning görs. Som verksamhetschef har du det övergripande ansvaret för personal- och arbetsmiljöfrågor med ansvar för att följa framtagna policys, rutiner och processer inom personalområdet för din verksamhet.

Kvalifikationer

Du har en högskoleutbildning, till exempel socionom med inriktning mot omsorg om äldre och funktionshindrade, beteendevetare eller minst 180 högskolepoäng som arbetsgivaren bedömer relevant. Du har flerårig vana som chef. Vi ser helst att du har varit chef över chefer men annan liknande erfarenhet bedöms likvärdig. Vidare har du flerårig erfarenhet från vård- och omsorg i rollen som chef och mycket goda kunskaper inom adekvat lagstiftning, ekonomi samt kunskap i arbetsrätt/arbetsmiljö. Du ska ha goda kunskaper i digitala redskap och system. Som ledare skapar du engagemang, delaktighet och motiverar andra att effektivt nå gemensamma mål. Du kommunicerar på ett tydligt sätt och säkerställer att budskap når fram och att förväntningarna är klara för alla berörda parter. I samarbete med andra människor relaterar du till dem på ett lyhört och smidigt sätt samt lyssnar och kommunicerar konstruktivt. Du tänker strategiskt och har ett brett perspektiv på frågor, värdesätter olikheter samt har en långsiktighet i ditt konsekvenstänk. I ditt ledarskap är du trygg, stabil och anpassar dig till de situationer som uppstår. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Intervjuer kommer att ske löpande under annonseringstiden.

Arbetsplatsen

Vård- och omsorgsförvaltningen ger stöd och service till äldre och personer med funktions-nedsättning. Vi utgår från medborgarens perspektiv, alla människors lika värde och varje persons möjligheter och förmågor. Förvaltningen har cirka 1 100 tillsvidareanställda och en budget på cirka en miljard kronor. Hos oss får du flexibla arbetstider, friskvårdsbidrag och ett stimulerande arbete med goda utvecklingsmöjligheter. Tillsammans med oss kan du skapa en omsorg med högsta kvalitet för medborgarna.


Arbetsform

Tillsvidareanställning

Erfarenhet: Erfarenhet krävs

Omfattning: Heltid

Tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.

Antal platser: 3


Kontaktperson(er)

Afamia Elkhoury, Omsorgschef

Telefon: 070-886 11 33

E-post: afamia.elkhoury@botkyrka.se


Facklig(a) företrädare

Helena Rovtjanin Odenskiöld, representant Vision

Mobil: 070-863 28 36

E-post: helena.rovtjanin-odenskiold@botkyrka.se


Sista ansökningsdatum: 2020-01-15

Ange referensnummer: C34213


Vår ledstjärna är Medborgarens fokus. Allt vi gör ska bidra till platsen Botkyrka och till dem som lever och verkar här. Botkyrkaborna är medskapare i all utveckling inom kommunen och vi möter de behov som finns genom att leva våra värdeord; öppna, ansvarstagande, modiga och energiska. Vår organisation ska kännetecknas av mångfald och återspegla samhällets struktur. Vi vet att olikheter berikar och välkomnar alla att söka jobb hos oss. Välkommen att göra skillnad för medborgarna i Botkyrka. Tillsammans når vi resultat. Varmt välkommen med din ansökan! Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 juni 2019