Stäng meddelande

STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDARE TILL S:T BOTVID GYMNASIESÄRSKOLA


Arbetsuppgifter

Du deltar utifrån din profession i skolans elevhälsoteam bestående av studie- och yrkesvägledare, kurator, skolsköterska, specialpedagog, skolpsykolog och biträdande rektor. Du samarbetar väl utifrån ett helhetsperspektiv kring elevhälsa med all personal inom elevhälsan, elever och vårdnadshavare, samt med externa kontakter. Du är bra på att nätverka och skapar därmed ett brett kontaktnät på arbetsmarknaden. Du samarbetar med all personal för att hitta bästa möjliga stöd och vägledning för varje elev med syfte att förbättra elevens kompetens i att göra studie- och yrkesval. Utifrån varje elevs individuella förutsättningar bli medveten om olika alternativ, sina egna möjligheter samt för att få öva på att fatta och genomföra beslut. Som studie- och yrkesvägledare på S:t Botvid Gymnasiesärskola spelar du en viktig roll i vår antagningsprocess genom att skapa förutsättningar för att genomföra en bra och trygg inpraktik för elever som kan söka till vår skola. Du hjälper våra elever att hitta praktikplatser tillsammans med vår praktiksamordnare så att de kan finna den praktik som passar dem. Likaså stödjer och motiverar ni eleverna till att genomföra sin praktik. Du ansvarar för dokumentation kring den arbetsplatsförlagda praktiken, APL. Likaså samordnar du insamlandet av information som kan behövas till gymnasiesärskolebeviset, t.ex. arbetsplatsomdömen, information om arbetsuppgifter som eleven har utfört på APL med mera. Du blir en nyckelroll i att eleven under sin skoltid ska möta arbetslivet och öva färdigheter som förbereder för nästa steg i livet. Som studie- och yrkesvägledare är du också ett stöd för elever och vårdnadshavare i processen för att planera för tiden efter gymnasiesärskolan vuxenlivet.

Kvalifikationer

Du har genomförd studie- och yrkesvägledarutbildning. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att ha arbetat på gymnasiesärskola eller särskola eller annan relevant erfarenhet av att arbeta med målgruppen. Erfarenhet av nätverkande och samverkan med andra myndigheter är en stor fördel. Som person har du hög relationell kompetens samt är positivt inställd gällande arbete inom elevhälsan där olika kompetenser och professioner möts. Du är lyhörd och van att anpassa dig efter människors behov och förutsättningar. Du har ett positivt förhållningssätt och besitter en förmåga att se möjligheter. I vägledningsuppdraget vet du hur man hittar en rimlig utmaningsnivå för varje elev.

Arbetsplatsen

Botkyrka kommun är Stockholmsområdets femte största kommun med drygt 90 000 invånare. Omtalade kultur-, demokrati- och upplevelsesatsningar, expansivt näringsliv samt ung och internationell befolkning, gör Botkyrka till en händelse- och variationsrik kommun med plats för nytänkare. S:t Botvid Gymnasiesärskola ligger i närbelägna lokaler vid S: Botvid Gymnasieskola, Hallunda. Vi bedriver utbildningar inom nationellt- och individuellt program. Våra utbildningar syftar till att förbereda eleverna kunskapsmässigt och erfarenhetsmässigt för en meningsfull framtid i sitt kommande vuxenliv. Vi arbetar utifrån en helhetssyn och lägger stor vikt vid såväl elevernas personliga och sociala utveckling som deras kunskapsutveckling inom olika ämnesområden. Arbetssätt och miljö anpassas efter individuella behov på ett sådant sätt att gruppgemenskapen stärks och den ena arbetsdagen är inte den andra lik. Är du en medarbetare som gillar att arbeta under eget förtroende och frihet med utrymme för egna kreativa lösningar för att ”ibland gå utanför boxen” – då det oftast är nyckeln till dessa elever – sök till oss!


Arbetsform

Tillsvidareanställning

Erfarenhet: Ingen erfarenhet krävs

Omfattning: Heltid

Tillträde: Enligt överenskommelse. Ansökningsförfarandet kommer att pågå under pågående annonsering och tillträde kan komma att ske innan ansökningstidens slut.

Varaktighet: Tillsvidare

Antal platser: 1


Kontaktperson(er)

Susanne Lindahl, Biträdande Rektor

Mobil: 076-115 00 64

E-post: susanne.lindahl@botkyrka.se


Facklig(a) företrädare


Sista ansökningsdatum: 2020-01-07

Ange referensnummer: A918776


Vår ledstjärna är Medborgarens fokus. Allt vi gör ska bidra till platsen Botkyrka och till dem som lever och verkar här. Botkyrkaborna är medskapare i all utveckling inom kommunen och vi möter de behov som finns genom att leva våra värdeord; öppna, ansvarstagande, modiga och energiska. Vår organisation ska kännetecknas av mångfald och återspegla samhällets struktur. Vi vet att olikheter berikar och välkomnar alla att söka jobb hos oss. Välkommen att göra skillnad för medborgarna i Botkyrka. Tillsammans når vi resultat. Varmt välkommen med din ansökan! Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 juni 2019