Stäng meddelande

Att arbeta inom socialtjänsten

Vi är strax över 500 personer inom socialtjänsten i Botkyrka. Vi arbetar till exempel med barn och unga, familjestöd, socialpsykiatri, ekonomiskt bistånd, beroende, missbruk och boendefrågor. De flesta är socialsekreterare och utbildade socionomer.

Medarbetarna är vår viktigaste resurs! Därför erbjuder vi kompetensutveckling och möjlighet att göra karriär inom socialtjänsten i Botkyrka kommun.

Hos oss får du möjlighet att göra skillnad! Vi finns till för våra medborgare och vårt uppdrag är att de ska känna att de är delaktiga och kan påverka sin vardag och närmiljö. Att arbeta utifrån medborgarens fokus ställer krav på mod, idérikedom och framåtanda.

Vi vill att medborgarna ska ha förtroende för och vända sig till oss när de behöver stöd, så att små bekymmer inte blir stora problem. Vårt arbete präglas av alla människors lika värde. Vi utgår från den egna förmågan och eget ansvar på ett jämlikt, rättvist och tryggt sätt. Ett av våra viktigaste uppdrag är att se till att barn och unga växer upp under bra och trygga förhållanden.

Vårt erbjudande

Våra medarbetares kompetens är en av de viktigaste förutsättningarna för vårt uppdrag. Därför lägger vi stort fokus på kompetensutveckling, introduktion, fortbildning, vidareutbildning och karriärvägar. Utöver det erbjuder vi ett flertal andra förmåner:

  • En lön som är individuell, jämställd och där löneöversyn sker varje år tillsammans med din chef. Du har även möjlighet att löneväxla och få fler semesterdagar.
  • Möjlighet till årsarbetstid. Det ger dig större inflytande över din arbetstid och ger dig ett mer flexibelt arbetssätt.

Organisation och vårt arbetssätt

Vi jobbar ständigt med att utveckla, förbättra och kvalitetssäkra vårt arbete. I anställningsprocessen arbetar vi enligt modellen kompetensbaserad rekrytering. Det handlar om att tydligt definiera vilken kompetens som behövs och fokusera på det under hela rekryteringen, utan att bli distraherad av andra faktorer. Syftet är att hitta den kandidat som har bäst förutsättningar att lyckas genom att fokusera på kunskaper, erfarenheter och personliga egenskaper och bortse från subjektivt tyckande.

Metoder inom socialtjänsten

Vi ligger i framkant och jobbar med ett flertal spännande metoder och modeller för att förbättra vardagen för våra medborgare.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 oktober 2019
Näringsliv & arbete