Stäng meddelande

Att arbeta på tekniska förvaltningen

Hos oss får du vara med hela vägen, från planering av nybyggnadsprojekt till den dagliga driften av både fastighetsmark och allmän platsmark.

Våra fyra verksamheter, städ- och kontorsservice, lokalförsörjning och fastighet,
VA-avdelningen och teknik och logistik utför tjänster på uppdrag av beställande förvaltningar och för medborgare i Botkyrka kommun.


År 2022 flyttar vi in i ett nytt kommunhus med nya lokaler som ger dig som medledare större variation av arbetsmiljöer och skapar fler samarbetsformer.

Här hittar du mer information om vårt nya kommunhuslänk till annan webbplats.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 april 2019
Näringsliv & arbete