Stäng meddelande

Att arbeta på tekniska förvaltningen

Hos oss får du vara med hela vägen, från planering av nybyggnadsprojekt till den dagliga driften av både fastighetsmark och allmän platsmark.

Våra fyra verksamheter, städ- och kontorsservice, lokalförsörjning och fastighet,
VA-avdelningen och teknik och logistik utför tjänster på uppdrag av beställande förvaltningar och för medborgare i Botkyrka kommun.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 augusti 2019
Näringsliv & arbete