Stäng meddelande

Vi kommer inte att ge oss!

I Botkyrka ska alla våra barn och ungdomar lyckas, oavsett skola. Där är vi inte nu. Vi har välutbildade, kompetenta och engagerade lärare, men vi behöver bli fler. Vi har stora utmaningar men tillsammans ska vi klara det. Vill du göra skillnad för barn och ungdomar – på riktigt? Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig.

Vill du bli kontaktad av oss för en ledig lärartjänst?  * (obligatorisk)
Vill du bli kontaktad av oss för en ledig lärartjänst?

Vill du också göra skillnad på riktigt? * (obligatorisk)
Vill du också göra skillnad på riktigt?
Det finns en strukturell skolsegregation i Botkyrka. Skolor i socioekonomiskt svaga områden har mycket lägre resultat. För att vi ska kunna lyckas i vårt uppdrag att alla elever i Botkyrka ska nå kunskapsmålen behöver vi bli fler behöriga, skickliga och erfarna lärare.

Att jobba som lärare hos oss innebär att du kommer vara med och bidra till våra skolors utveckling framåt. Du kommer att ingå i ett arbetslag och tillsammans med skolledning och kollegor skapa förutsättningar för våra elever att lyckas.

Som lärare hos oss kommer också kunna få tillgång till ett så kallat resursteam. Detta är en ny satsning som vi gör. Resursteamet ska arbeta med kompetenshöjande insatser på skolor som har extra utmaningar. Teamet kommer att bestå av erfarna lärare och specialpedagoger som ska ge handledning till lärare, ämneslag och arbetslag på skolor i metoder och arbetssätt som kan höja elevernas studieresultat. Rekrytering till resursteamet kommer att ske under i hösten.

Utbildningsförvaltningen ansvarar i dag för förskola, fritidshem, grundskola, gymnasium och särskola. Vi har drygt 3 200 medarbetare som är fördelade på 33 förskolor, 22 grundskolor och fyra gymnasieskolor.

Hos oss har varje skola en specifik inriktning och det pågår flera intressanta skolprojekt för elever och skolor som du som lärare hos oss kan haka på. I våra skolor arbetar vi för en varierad och inkluderande lärmiljö som möter alla våra barn och ungdomars behov, ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt samt att våra barn och ungdomar skall känna sig trygga och ges möjlighet till en god studiemiljö med ett gott arbetsfokus

Nedan hittar du information om några av våra projekt.

Film – Läsa äger pilotprojekt

Läsa Äger är ett läsfrämjande projekt som drivs Annelie Glamsare specialpedagog i Botkyrka kommun där barnens läsförmåga står i centrum. Se film om läsa äger.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Våren 2018 startades Läsa Äger med målet att minska sommarlovstappet i läsning i utsatta områden. Genom ett idogt arbete har projektet lyckats höja elevernas läsförmåga, lyckats stärka elevernas självförtroende samt även ökat deras intresse för läsning.

Pilotprojektet blev framgångsrikt och Anneile har fått Anita Sandells pris 2019 av Svenska Dyslexiföreningen för hennes fina och omvittnade insatser inom läsutveckling. Projektet är avslutat men Läsa äger drivs nu vidare och fler skolor både i och utanför kommunen vill ”ansluta sig”. Läs mer om Annelie Glamsare och projektet.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Mentors in Violence Prevention

Våldsförebyggande mentorer, Mentors in Violence Prevention, MVP, är ett ledarskapsprogram som utbildar ungdomar i hur de kan förebygga våld och vara aktiva förebilder på sin skola. Ungdomar lyssnar på andra ungdomar. Vuxna från skola, socialtjänst, polis och räddningstjänst stöttar ungdomarna och handleder dem. Läs mer om hur vi i skolan jobbar med programmet.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 oktober 2019
Näringsliv & arbete