Stäng meddelande

Vi behöver fler engagerade lärare

I Botkyrka ska alla våra barn och ungdomar lyckas, oavsett skola. Vi har välutbildade, kompetenta och engagerade lärare, men vi behöver bli fler.

Inom utbildningsförvaltningen finns ett stort engagemang för att barn och elever ska få undervisning av hög kvalitet samt stöd i att utveckla sin kompetens och fulla potential. I Botkyrka ser vi att skolframgång är nyckeln till ett gott liv och den starkaste skyddsfaktorn för framtiden. Utbildningsförvaltningen ansvarar i dag för förskola, fritidshem, grundskola, gymnasium och särskola. Vi har drygt 3 200 medarbetare som är fördelade på 49 förskolor, 22 grundskolor och fyra gymnasieskolor.

Lyssna till Maria Lindroth (förstelärare Trädgårdsstadskolan), Per Berggren (förstelärare Trädgårdsstadskolan), Camilla Bejmo Samuelsson (rektor Fittjaskolan), Amer Alshamary (elev Fittjaskolan) och Kenny Fredholm (verksamhetschef grundskola).

Att jobba som lärare hos oss innebär att du kommer vara med och bidra till våra skolors utveckling framåt. Du kommer att ingå i ett arbetslag och tillsammans med skolledning och kollegor skapa förutsättningar för våra elever att lyckas.

Hos oss har varje skola en specifik inriktning och det pågår flera intressanta skolprojekt för elever och skolor som du som lärare hos oss kan haka på. I våra skolor arbetar vi för en varierad och inkluderande lärmiljö som möter alla våra barn och ungdomars behov, ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt samt att våra barn och ungdomar ska känna sig trygga och ges möjlighet till en god studiemiljö med ett gott arbetsfokus.

Film: Camilla Bejmo Samuelsson, rektor Fittjaskolan.

Film: Almer Alshamary, elev Fittjaskolan.

Film: Per Berggren, förstelärare Trädgårdstadsskolan.

Film: Maria Lindroth förstelärare Trädgårdstadsskolan.

Film: Kenny Fredholm, verksamhetschef grundskola.


Nedan hittar du information om några av våra projekt.

Film – Läsa äger pilotprojekt

Läsa Äger är ett läsfrämjande projekt som drivs Annelie Glamsare specialpedagog i Botkyrka kommun där barnens läsförmåga står i centrum. Se film om läsa äger.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Våren 2018 startades Läsa Äger med målet att minska sommarlovstappet i läsning i utsatta områden. Genom ett idogt arbete har projektet lyckats höja elevernas läsförmåga, lyckats stärka elevernas självförtroende samt även ökat deras intresse för läsning.

Pilotprojektet blev framgångsrikt och Anneile har fått Anita Sandells pris 2019 av Svenska Dyslexiföreningen för hennes fina och omvittnade insatser inom läsutveckling. Projektet är avslutat men Läsa äger drivs nu vidare och fler skolor både i och utanför kommunen vill ”ansluta sig”. Läs mer här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Mentors in Violence Prevention

Våldsförebyggande mentorer, Mentors in Violence Prevention, MVP, är ett ledarskapsprogram som utbildar ungdomar i hur de kan förebygga våld och vara aktiva förebilder på sin skola. Ungdomar lyssnar på andra ungdomar. Vuxna från skola, socialtjänst, polis och räddningstjänst stöttar ungdomarna och handleder dem. Läs mer om hur vi i skolan jobbar med programmet.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 maj 2020
Näringsliv & arbete