Stäng meddelande

Bryter ny mark med sina kollegor

Bild på Karin Bergström, socionom anställd i Botkyrka kommun, i en park med höstlöv

Foto: Botkyrka kommun

Karin Bergström är socionom och jobbar som kvalitetsledare inom socialtjänsten i Botkyrka. Kvalitetsledarna jobbar så verksamhetsnära som möjligt för att verkligen förstå vad organisationen behöver, och kunna följa med när behovet förändras.

Arbetsuppgifterna i rollen som kvalitetsledare styrs mycket av behovet inom hela förvaltningen, men präglas av en hög grad av samverkan med verksamhetschefer och enhetschefer för att utveckla verksamheten. Uppgifterna kan exempelvis vara allt från stöd i implementering och upprätthållande av arbetssätt och metoder till att ta fram en handlingsplan för att åtgärda brister som uppmärksammats efter en inventering. Innan Karin kom till Botkyrka jobbade hon i flera olika roller inom socionomyrket, senast med metodstöd inom socialtjänsten i Stockholm stad. Hon har också arbetat med utvärdering både inom ideell sektor och forskningsvärlden.

Varför sökte du dig, som socionom, till Botkyrka?
För att få använda min erfarenhet till att vara kreativ och utveckla det sociala arbetet, men även att själv utvecklas i min yrkesutövning. Tjänsten som kvalitetsledare i Botkyrka skiljer sig från liknande arbeten i andra kommuner då uppdraget är utformat dels ifrån spetskompetens inom det område jag främst jobbat (barnavårdsutredning) samt förvaltningsövergripande behov.

Vilka metoder och arbetssätt ser du som de viktigaste för att driva utvecklingen framåt inom socialtjänsten i Botkyrka?
Just nu är det arbetet med att skapa team och öka samverkan över hela socialförvaltningen. I min tjänst märks det genom att vi är sex personer som arbetar över hela förvaltningen, med skilda kompetenser, för att bidra till en framåtrörelse. Det handlar om att få en gemensam rytm för hela förvaltningen och det är ett spännande arbetet att vara med i.

Vad ser du som det viktigaste att jobba med inom den närmaste framtiden?
Det som utmärker Botkyrkas socialtjänst just nu är arbetet med att utveckla teamarbetet mellan enheter och verksamheter. Arbetet är omfattande och när detta är i hamn kan vi ha hittat ett nytt arbetssätt att göra socialt arbete inom svensk socialtjänst.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 november 2019
Näringsliv & arbete