Stäng meddelande

The Good Talents Botkyrka hjälper unga att ta makten över sitt liv och sina idéer

The Good Talents Botkyrka är ett ledarskapsprogram som identifierar, stärker och lyfter unga talanger i Botkyrka.

Människor hoppar på äng

Programmet riktar sig till ungdomar mellan 15 och 25 år. Det är en plattform och språngbräda för unga ledare och entreprenörer som vill utvecklas, få utlopp för sin kreativitet och sina idéer och som vill vända problem till lösningar.

I programmet skapar deltagarna egna projekt- och affärsidéer som löser någon av Botkyrkas hållbarhetsutmaningar: att skapa arbete för alla, få fler att känna sig hemma i Botkyrka, fixa de bästa skolorna, bli klimatneutrala, att alla är friska och mår bra och har förtroende för varandra och för demokratin.

Unga som genomgår programmet får en ökad tilltro till sin egen potential och kapacitet att ta makt över sitt liv och sin framtid.

Vad lär en sig under programmet?

The Good Talents Botkyrka erbjuder en skarp utbildning i personligt ledarskap, entreprenörskap, grupprocesser, kreativitet, idéutveckling, projektledning, affärsutveckling samt kommunikation.

Genom programmet får unga en ökad förståelse för hållbar utveckling på global såväl som lokal nivå. De får inblick i de utmaningar samhället står inför och hur de själva kan skapa lösningar lokalt. De får även en fördjupad förståelse för samhällsentreprenörskap som metod att driva förändring, det vill säga hur en kan utveckla en idé som löser en utmaning samtidigt som en tjänar pengar på den. De unga träffar nya vänner från andra delar av kommunen och knyter betydelsefulla kontakter inom näringslivet, civilsamhället och den offentliga sektorn.

I utbildningen får deltagarna en ökad förståelse för sina framtida yrkesbanor samt kännedom om nya möjligheter i och runt Botkyrka. The Good Talents Botkyrka banar vägen för ungas intåg på arbetsmarknaden genom att inspirera till utforskandet av nya vägar till nya jobb, samt möjligheten att skapa sitt eget arbete.

The Good Talents Botkyrka löper över ett år

The Good Talents Botkyrka pågår under ett spännande år, med flera helgträffar under hösten och ett arbetsmarknadsinriktat program under våren. I mitten av programmet hålls en intensiv och utmanande idétävling där ett vinnarlag utses av en jury och vinner 10 000 kronor för vidareutveckling av idén.

Se filmerna om The Good Talents Botkyrka

The Good Talents Botkyrka arrangeras av Botkyrka kommun och genomförs av The Good Talents med stöd av Allmänna Arvsfonden.

Sagt från The Good Talents Botkyrka:

- Deltagare:

“Det här är en sån rolig kontrast till skolan, jag får jobba kreativt och i verkligheten…”

- Mentor:

“Nu kan man dö lugn. Nu vet jag att det finns sådana som tar över och utvecklar den här världen.”


Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 september 2019
Näringsliv & arbete