Riksten företagspark

Detaljplan är under framtagande. Den färdiga detaljplanen (del 1) kommer att innehålla ungefär 5 ha kvartersmark. I nästa etapp tillkommer ytterligare ca 13 ha tomtmark. Detaljplanen (del 1) väntas bli klar våren 2018 och marken i område 1 beräknas preliminärt vara byggklar 2020/2021. 

  • Tomtpris är ej fastställt
  • Tomtarea: 50 000 m2
  • Kontakt: Anna Anderberg, näringslivschef anna.anderberg@botkyrka.se
  • Intresseanmälan är öppen​
Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 augusti 2017
Näringsliv & arbete