Stäng meddelande

Företagsklimat

Botkyrka kommun jobbar aktivt för en positiv utveckling av företagsklimatet, och det finns olika regelbundna mätningar för att följa upp detta arbete. Nedan kan du läsa mer om nuläget i Botkyrka enligt dessa mätningar.

NKI - Nöjd Kund Index

En undersökning som genomförs av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) i samverkan med Stockholms Business Alliance (SBA) och Business Region Göteborg (BRG). Man rankar kommunernas totala service samt inom sex myndighetsområden: brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd. De serviceområden som mäts är: information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet.

Läs den senaste NKI-undersökningen för 2017länk till annan webbplats

Stockholm Business Alliancelänk till annan webbplats

Svenskt Näringsliv

Varje år presenterar Svenskt Näringsliv en ranking av företagsklimatet i
Sveriges 290 kommuner. Syftet är att visa var i landet det är bäst att starta
och driva företag. Rankingen innehåller totalt 18 faktorer som viktas olika
tungt. 2017 års ranking bygger på en enkätundersökning till
företagen som genomfördes under perioden januari-april 2017 och ytterligare en
tredjedel statistik från SCB och UC. Botkyrka kommun gick från plats 144 till 145 2017.

Läs mer om rankingen från 2017länk till annan webbplats

Syna

​Varje år delar kreditupplysningsföretaget Syna ut priset Bästa Tillväxt
till den kommun i varje län där företagen växer bäst. Syna granskar
boksluten från alla svenska aktiebolag, och utmärkelsen går till den
kommun som har störst andel företag som nyanställer, ökar sin omsättning och går
med vinst. Botkyrka har klättrat från åttonde plats 2015 till en andra plats
bland Stockholms kommuner 2017.

Botkyrka har vunnit Bästa Tillväxt två gånger tidigare: 2012 och 2010.

Läs den senaste undersökningen 2017länk till annan webbplats

Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 augusti 2018
Näringsliv & arbete