Störningsinformation:
Fortsatt hög vattenförbrukning
Dölj meddelande
Stäng meddelande

Vill du marknadsföra Botkyrka kommun?

Kommunen har ändrat sin inriktning av sponsringsverksamheten och fokuserar nu större evenemang. Ska din förening arrangera ett större evenemang? Då kan du ansöka när som helst på året till kommunstyrelsen.

Handläggningen av sponsring av evenemang pausas tillfälligt

Handläggningen av sponsring av evenemang i Botkyrka kommun pausas tillfälligt. Detta beror på det rådande läget med Coronapandemin, som leder till att många planerade evenemang ställs in eller skjuts upp. Har du frågor eller funderingar kring detta kan du kontakta kommunledningsförvaltningen på klf@botkyrka.se

Vad är sponsring?

Sponsring är en affärsmässig metod för kommunikation och marknadsföring. Kommunen köper sig rätten att associera sig med en verksamhet eller en företeelse, till exempel ett evenemang, en organisation eller ett projekt.

Med sponsring menar vi också ett ekonomiskt samarbete som innebär att kommunen stödjer exempelvis en förening med pengar mot motprestationer i form av marknadsföringsinsatser och med förväntningar av någon form av effekt. Effekten vi eftersträvar är att fler människor ska känna till Botkyrka kommun och förknippa kommunen med en kreativ upplevelsekommun, enligt vår varumärkesplattform.

Sponsring är inte detsamma som välgörenhet eller bidrag. Det handlar inte heller om stöd för att en verksamhet ska finnas till. Sponsring är heller inte ett långsiktigt ekonomiskt åtagande.


Vad krävs för att ansöka om sponsring?

För att bli sponsrad av Botkyrka kommun krävs att du och din förening gör en skriftlig ansökan och förklarar på vilket sätt verksamheten, projektet eller evenemanget:

 • stärker Botkyrkas varumärke,
 • stöttar Botkyrka att bli klimatsmart, hållbart, jämställt, interkulturellt och fritt från alkohol, droger och doping,
 • de aktiviteter ni planerar,
 • nyttan och effekterna som sponsringen ger Botkyrka kommun samt
 • vilka andra eventuella sponsringspartners som ni samarbetar med.


Vilka kan få sponsring?

Föreningar, organisationer, projekt och evenemang eller i undantagsfall individer som uppfyller följande grundförutsättningar.

Sponsringen ska stärka Botkyrka att uppfattas som:

 • en upplevelsekommun med fokus på kultur, natur och idrott och/eller
 • en av Sveriges mest kreativa kommuner.

Sponsringen ska stärka vår devis "långt ifrån lagom" som betyder att Botkyrka är en kontrastrik och kreativ mötesplats.

Sponsringen ska också stödja Botkyrka att bli:

 • klimatsmart,
 • hållbart,
 • jämställdhet,
 • interkulturellt samt
 • fritt från alkohol, droger och doping.

Läs mer i policyn för sponsring som du hittar via länken underst på sidan.

Så här ansöker du

Läs policyn för sponsring och skriv ihop din ansökan och skicka in via e-post till kommun@botkyrka.se.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 22 april 2020
Näringsliv & arbete