Störningsinformation:
Eldningsförbud från torsdag 13 augusti kl. 12.
Dölj meddelande
Stäng meddelande

Anmälan av offentlig lokal (skola,förskola och hygien)

Innan du startar din verksamhet måste du anmäla den till miljöenheten på samhällsbyggnadsförvaltningen.

Syftet med anmälan är att vi ska ha möjlighet att lämna råd och ställa krav på en lokal innan lokalen tas i bruk. Syftet med tillsynen är att garantera allmänheten god hälsa och bra miljö.

Vilka typer av verksamheter är anmälningspliktiga?

  1. Verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling som innebär risk för blodsmitta genom användning av skalpeller, akupunkturnålar, piercingverktyg​ eller andra liknande skärande eller stickande verktyg.
  2. Förskola, fritidshem, skola eller resurscenter.
  3. Bassängbad som erbjuds till allmänheten eller som annars används av många människor.

Så här handlägger vi ditt ärende:

Flödesschema

Flödesschema miljö

Hur lång tid tar det och hur mycket kostar det?

Handläggningstiden är normalt så att du får svar på din anmälan inom sex veckor.

Avgiften är olika beroende på vilken typ av verksamhet det handlar om. ​För mer information om avgift för anmälan se miljö- och hälsoskyddsnämndens taxa som du hittar under Läs mer​.

Om man startar en anmälningspliktig verksamhet utan att ha anmält detta är miljö- och hälsoskyddsnämnden skyldiga att ta ut en miljösanktionsavgift. Alla miljösanktionsavgifter tillfaller kammarkollegiet.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 31 oktober 2017
Näringsliv & arbete