Stäng meddelande

Brandfarlig vara

På grund av att brandfarliga varor är mer eller mindre lättantändliga och brandfarliga produkter ger mycket snabba brandförlopp finns det lagar som reglerar hantering och förvaring av brandfarliga varor och produkter.

På grund av att brandfarliga varor är mer eller mindre lättantändliga och brandfarliga produkter ger mycket snabba brandförlopp finns det lagar som reglerar hantering och förvaring av brandfarliga varor och produkter.

Lagen som reglerar detta heter "Lag om brandfarliga och explosiva varor". Mer information om regler vad avser brandfarlig vara kan du hitta hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap genom att klicka på länken till höger.

Om du vill söka ett tillstånd för brandfarlig vara ska du göra det hos Södertörns brandförsvarsförbund. Du kommer till deras webbplats genom att följa länken här till höger.

Reglerna är olika och varierar beroende på vilken typ och mängd brandfarlig vara som berörs.

För hantering/förvaring av brandfarliga vätskor och gaser krävs enligt lagen och dess föreskrifter i vissa fall tillstånd. Även om hanteringen inte är tillståndspliktig finns det klara regler hur hantering/förvaring ska ske.

Flerfamiljshus

Utrymme

Mängd

Källarförråd

Ingen förvaring

Vindsförråd

Ingen förvaring

Balkong

Gasolflaskor högst storlek P11 (26 liter) och brandfarlig vätska i behållare av högst 25 liters storlek, gärna i ett skåp. Förvara gasolen i första hand på balkongen.

Lägenhet

Sprayburkar, gasolflaskor av högst 5 liters storlek, brandfarlig vätska i behållare av högst 10 liters storlek.

Garage

Fordon med tank och reservdunk. I garage till flerbostadshus eller garage för flera hushåll får ingen brandfarlig gas förvaras.

Hobbylokal

Acetylen får hanteras i utrymme utanför bostaden t ex hobbylokal dock högst 5 liter. I hobbylokalen får även 1 gasolflaska P11 och 25 liter brandfarlig vätska förvaras.

Allmänt

Du får bara förvara brandfarliga varor för hushållets behov. Behöver hushållet förvara mer än 100 liter brandfarlig vätska (bil med reservdunk oräknat), mer än 60 liter gasol eller mer än 5 liter acetylen måste Du ha tillstånd.

 

Enfamiljshus och fritidshus

utrymme

Mängd

Vind

Ingen förvaring

Fristående eller avskillt förråd

Brandfarlig vätska, sprayburkar och i ventilerat utrymme gasolflaskor. Förvara här i första hand.

Bostad

Sprayburkar, gasolflaskor av högst P11 storlek (26 liter) och brandfarlig vätska i behållare av högst 10 liters storlek.

Garage

Fordon med tank och reservdunk, sprayburkar, brandfarlig vätska och gasolflaskor, skyddad mot påkörning.

Källare

I ventilerat utrymme t.ex. hobbyrum, brandfarlig vätska, sprayburkar och 1 gasolflaska. Dessutom får 5 liter acetylen hanteras i ventilerat utrymme, som är brandtekniskt avskilt från bostaden. Vid placering i garage skall den skyddas mot påkörning.

Allmänt

Du får bara förvara brandfarliga varor för hushållets behov. Behöver hushållet förvara mer än 100 liter brandfarlig vätska (bil med reservdunk oräknat), mer än 60 liter gasol eller mer än 5 liter acetylen måste Du ha tillstånd. I cistern får dessutom för husets uppvärmning förvaras högst 10 000 liter eldningsolja. I garage skall cistern vara påkörningsskyddad.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 augusti 2017
Näringsliv & arbete