Stäng meddelande

Enskilda dricksvattenanläggningar

Om din anläggning producerar mycket vatten, försörjer fler än 50 personer eller om vattnet används kommersiellt måste du registrera den hos miljöenheten.

En enskild dricksvattenanläggning måste enligt Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (SLVFS 2001:30) anmälas för registrering till kommunen om den uppfyller något av följande tre kriterier:

 1. Anläggningen producerar mer än 10 m3 vatten per dygn.
 2. Anläggningen försörjer fler än 50 personer.
 3. Anläggningen används i en kommersiell eller offentlig verksamhet.

En kommersiell verksamhet kan till exempel vara att du tillhandahåller vatten:

 • och får betalt för det
 • till en verksamhet som tar betalt för sin verksamhet
 • till ett livsmedelsföretag
 • till verksamhet som innebär uthyrning för permanentboende av fler än en tvåfamiljsfastighet
 • till en verksamhet som innebär uthyrning av rum stuga eller liknande för fritidsboende som sammanlagt kan ha fler än 8 gäster samtidigt
 • till en verksamhet dit allmänheten har tillträde till exempel en golfbana.

Du hittar blanketterna under Hämta blankett.

Egen kontroll

En dricksvattenanläggning räknas som en livsmedelsanläggning och ska ha en egen kontroll anpassad till sin verksamhet med grundförutsättningar och en faroanalys. Exempel på grundförutsättningar är:

 • utbildning
 • personlig hygien
 • skadedjur
 • rengöring
 • underhåll
 • avfall
 • distribution
 • separering
 • mottagning av processkemikalier
 • processtyrning och övervakning (inklusive en driftinstruktion)

En faroanalys identifierar de risker som finns i processen från vattentäkt till kran som kan leda till förorening av vattnet eller driftstopp. För mer information om egen kontroll och faroanalys (HACCP) gå in på Livsmedelsverkets hemsida.

Provtagningsplan

Det ska även finnas en provtagningsplan som ska fastställas av miljöenheten. Provtagningsplanen visar aktuell provtagningsfrekvens och provtagningspunkter för anläggningen. Provtagningsfrekvensen vid en anläggning beror på råvattnets härkomst, typ av dricksvattenbehandling och mängden producerat vatten per dygn.

Exakt vad som gäller för detta finns närmare beskrivet i Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten som du kan ladda ner som en PDF från Livsmedelsverkets webbplats under Läs mer.

 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 31 oktober 2017
Näringsliv & arbete