Störningsinformation:
Vattenläcka i Tumba - nu åtgärdad
Dölj meddelande
Stäng meddelande

Fettavskiljare

Varför kräver vi att fettavskiljare installeras?

Fett som släpps ut i avloppsnätet skapar stora problem.

Botkyrka kommuns ledningsnät tar emot och renar avloppsvatten från hushåll och företag. Ledningsnätet är dimensionerat för att ta emot spillvatten av hushållskaraktär och vi har stora problem med igensättningar i avloppsledningarna på grund av fettutsläpp från bland annat restauranger, storkök och bagerier.

Fettet som släpps ut stelnar och fastnar på rörväggarna i avloppsledningar. Ledningskapacitet minskar kraftigt och detta kan orsaka stopp i avloppssystemet och i värsta fall kan det leda till källaröversvämningar.

Rör utan fett

Bild från ett avloppsrör utan fettavlagringar

Rör med fett

Bild från ett avloppsrör med fettavlagringar

Vem måste ha fettavskiljare

Enligt kommunens allmänna bestämmelser får fetthalten i det vatten som släpps i avloppsnätet inte överstiga 50 mg per liter. I praktiken innebär detta att alla verksamheter som tillverkar eller hanterar livsmedel måste ha fettavskiljare. Detta gäller till exempel:

 • Bagerier
 • Caféer
 • Catering
 • Charkuteriindustri
 • Friteringsanläggningar
 • Livsmedelsbutiker
 • Hamburgerbarer
 • Mottagningskök
 • Personalmatsalar
 • Pizzerior
 • Restauranger
 • Salladsbarer
 • Konditorier
 • Storkök
 • Rökerier
 • Gatukök
 • Sushirestauranger

Olika typer av fettavskiljare

För restauranger och andra serveringslokaler är det antalet serverade matportioner som avgör storleken på fettavskiljaren. För verksamheter utan servering bestäms fettavskiljarens storlek av det maximala flödet genom anläggningen.

Nedanstående tabell kan ge en vägledning för beräkning av det dimensionerade flödet. Antalet sittplatser i lokalen multiplicerat med 3 ger antalet matportioner:


Matportioner per dag

Dim flöde (l/s)

-200

2

201-400

4

401-700

7

701-1000

10

1001-

Special

Hur fungerar en fettavskiljare?

Fettavskiljare fungerar enligt principen att fett är lättare än vatten. När vatten rinner genom avskiljaren sjunker slam och tyngre partiklar till botten i den första facket medan fettet stiger och lägger sig vid ytan i nästa fack.

Avskiljaren måste tömmas och rengöras regelbundet. Om man inte gör det kommer slammet och fettet att växa och vatten passerar avskiljaren utan att rengöras från fettet. Fettavskiljaren töms av godkänd tömningsentreprenör som du skriver ett tömningsavtal med.

Placering

Avskiljare och tillhörande installation får inte placeras i den lokal där man hanterar livsmedel. Sugslangar får inte dras genom sådana lokaler heller eftersom detta kan ge upphov till hygieniska olägenheter. Lokalen där fettavskiljaren installeras bör vara väl ventilerad och försedd med vatten och golvbrunn.

Hur gör man?

 1. Ladda ner blanketten anmälan om fettavskiljarelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Blanketten kan du också få hemskickad till dig genom att du kontaktar VA-avdelning.
 2. Installera en typgodkänd och funktionstestad fettavskiljare. Om den inte är det finns en risk att den måste bytas ut när den nya EU-normen antagits. Längre ner på sidan finns en lista med företag som säljer typgodkända fettavskiljare.
 3. Dimensionera din fettavskiljare rätt. Antalet matportioner får du fram genom att multiplicera antalet sittplatser i lokalen med tre. Använd sedan tabellen ovan för att få fram vilket flöde din fettavskiljare behöver klara av (dimensionen). Alla vaskar, diskmaskiner och golvbrunnar ska kopplas till fettavskiljaren.
 4. När installationen är klar ska blanketten "anmälan om fettavskiljare" skickas in till Botkyrka kommuns VA-avdelning. Skicka blanketten till:

VA-avdelningen, Tekniska förvaltningen, Munkhättevägen 45, 147 85 Tumba.

Godkänd tömningsentreprenör

Enligt kommunens renhållningsordning är det endast SRV Återvinning, 08-608 90 00, som är godkänd. Fettavskiljare ska tömmas regelbundet, men minst två gånger per år. Det gäller även fettavskiljare kopplad till enskild avloppsanläggning. För fettavskiljare kopplad till gemensamt ledningsnät bestämmer ägaren av ledningsnätet hur ofta fettavskiljaren ska tömmas. För att ändra tömningsintervall kontakta kommunens VA-avdelning.

Var kan jag få tag på en fettavskiljare?

Företag som säljer typgodkända och funktionstestade fettavskiljare:

Kontakt
Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 maj 2018
Näringsliv & arbete