Stäng meddelande
18 års gräns vid köp av tobak, folköl och vissa receptfria läkemedel

Försäljning av folköl, tobak, e-cigaretter och receptfria läkemedel


Innan du börjar sälja folköl och elektroniska cigaretter (e-cigaretter) måste du anmäla detta till miljöenheten.

Från den 1 juli 2019 måste du ansöka om tillstånd för att få sälja tobak.

Försäljning av receptfria läkemedel ska anmälas till Läkemedelsverket.

Lagen om tobak och liknande produkter gäller från den 1 juli 2019

Från och med 1 juli 2019 började lagen om tobak och liknande produkter att gälla. Den ersätter tobakslagen och lagen om elektroniska cigarretter och påfyllningsbehållare. I den nya lagen finns det regler som säger att man måste ha ett tillstånd för att få sälja tobaksvaror. Du som har anmält tobaksförsäljning i detaljhandel innan den 1 juli får fortsätta med försäljningen tills du får ett besked, men bara om du ansöker om tillstånd senast 1 november 2019. När du ansöker ska du även skicka med ditt egentoktrollprogram.

Från den 1 juli måste också partihandlare ansöka om tillstånd för att få sälja tobak till detaljhandlare eller till partihandlare.

Information om regler, hur du ansöker och ansökningsblanketter hittar du på sidan Försäljning av tobaksvaror.

Från 1 juli är det rökförbud på uteserveringar – gäller all rökning

Sedan 2005 är det förbjudet att röka tobak inne på serveringsställen. Från och med den 1 juli 2019 är det förbjudet med all form av rökning inne på serveringsställen. En annan nyhet är att det även är förbjudet att röka på uteserveringar. Rökförbudet innebär att all form av rökning är förbjuden, som tobak, elektroniska cigaretter och vattenpipor med stenar. Det är inte heller tillåtet att röka vid entrén till serveringar eller butiker. Det är även förbjudet att röka i utrymmen där allmänheten har tillträde. Skyltar ska visa var det är rökförbud. Det är den som äger lokalen eller serveringen eller som på annat sätt har ansvar över dessa som ska se till att gäster inte röker där det är rökförbud. Den som röker på områden med rökförbud får avvisas. Askkoppar ska inte finnas på områden där det råder rökförbud.

Rökrum

Du får fortfarande ha ett rökrum men du får inte ha servering i dem. Mat och dryck får inte tas med. Det måste finnas ventilation så att röken inte kommer ut även om dörren öppnas. Rummet ska vara mindre än 25 % av ytan som gästen har tillträde till. Rummet ska vara beläget så att besökare inte måste gå igenom rummet för att komma till andra delar av lokalen.

Säkerhetsmärkning av tobaksvaror

Sedan den 20 maj 2019 måste cigarretter och rulltobak ha en säkerhetsmärkning. Detta för att kunna se om den är äkta eller inte. Cigaretter och rulltobak utan säkerhetsmärkning, som är tillverkade eller importerade till EU före den 20 maj 2019 får säljas till fram den 20 maj 2020. Reglerna om spårbarhet och säkerhetsmärkning kommer omfatta övriga tobaksvaror inklusive snus från och med 20 maj 2024 med övergångsregler till 20 maj 2026.

Läs mer om reglerna på Folkhälsomyndigheten hemsida via länken längst ned på sidan

Elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare med nikotin

Lagen om elektroniska cigarretter och påfyllningsbehållare ersätts med lagen om tobak och liknande produkter end 1 juli 2019. Du ska som tidigare anmäla försäljning av e-cigarretter och påfyllningsbehållare med nikotin till kommunen. Du ska skicka in ditt egenkontrollprogram med anmälan. Har du redan anmält försäljning före den 1 juli 2019 behöver du inte skicka in en ny anmälan. Mer information om anmälan och blanketter hittar du på sidan Försäljning av elektroniska cigaretter (e-cigaretter) eller påfyllningsbehållare med nikotin.

Sälja eller servera folköl

Vill du sälja eller servera folköl måste du först ha anmält försäljning eller servering av livsmedel, därefter kan du skicka in en anmälan om försäljning eller servering av folköl till miljöenheten. Reglerna om folköl finns i alkohollagen.

Mer information och anmälningsblankett hittar du på sidan Anmälan om försäljning av folköl.

Sälja vissa receptfria läkemedel

Vill du sälja receptfria läkemedel måste du anmäla det till Läkemedelsverket. Länk till läkemedelsverket finns underst på sidan eller till höger på sidan Anmälan om receptfria läkemedel.

Ålderskontroll och ansvar

Det är förbjudet att sälja tobaksvaror, elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare med nikotin, folköl och receptfria läkemedel till någon som inte fyllt 18 år. Det ska finnas information om åldersgränsen i butiken. Fråga alltid efter legitimation på personer som du tror är under 25 år. Detta eftersom du ska vara säker på att personen är 18 år. Du får inte sälja till någon som du tror ska ge varan till en person under 18 år. Det är den som säljer som har ett personligt straffansvar. Det betyder att det är den som har sålt varan som kan straffas om den säljer varor till personer under 18 år. Straffet är böter eller fängelse.

Det är du som har ansvar för försäljningen som har ansvar för att känna till vad de olika lagarna innebär. Du har också ansvar för att reglerna följs och att din personal känner till dessa. Mer information hittar du via länken till Folkhälsomyndigheten längst ned på sidan.

Kontrollköp

Kontrollköp är en metod för kommunen att kontrollera om butiker följer de lagar som säger att man ska vara förvissad om att den som man säljer till är 18 år. Ett kontrollköp görs på uppdrag av kommunen och utförs av en person som är 18 år. Kontrollköparen ska försöka köpa varor med åldersgräns utan att ha legitimation. Du ska neka försäljning om du inte är säker på att personen är 18 år.

Meddela ändringar och upphörande

Om du har ändrat något gällande din försäljning eller om du ska upphöra med försäljningen måste du anmäla detta till kommunen. Gäller det ändringar vid försäljning av receptfria läkemedel ska du kontakta Läkemedelsverket.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 september 2019
Näringsliv & arbete