Stäng meddelande

Försäljning av e-cigaretter och påfyllningsbehållare med nikotin


Anmälan

Du som ska sälja elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare med nikotin är skyldig att anmäla detta till miljöenheten. Anmälan ska göras innan försäljningen börjar. Anmälningsblankett finns nedan under ”Relaterade länkar”.

Om försäljningen sker genom gränsöverskridande distansförsäljning ska den även registreras hos Folkhälsomyndigheten.

När anmälan anses vara komplett får du en anmälningsbekräftelse.

Egenkontrollprogram

När du ska sälja elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare med nikotin behöver du skriva ett egenkontrollprogram som du skickar till oss tillsammans med anmälan om försäljning. Syftet med programmet är att skapa bra rutiner kring försäljningen. Folkhälsomyndighetens vägledning gällande egenkontrollprogram hittar du under relaterade länkar.

Om du slutar sälja

Om du upphör med försäljningen ska du meddela detta till miljöenheten via telefon eller e-post.

Avgift

Miljöenheten ut en årlig tillsynsavgift som för närvarande är 2 208 kr. Avgiften tas ut från och med det år då försäljningen startar.

Information om försäljning

  • Du får endast sälja till personer över 18 år
  • Du bör kontrollera legitimation på personer som ser ut att vara under 25 år
  • Du får inte sälja till någon som du misstänker ska langa varorna till personer under 18 år
  • Det måste finnas en tydlig och klart synbar skylt med information om åldersgränsen
  • På förpackningar och behållare ska hälsovarning finnas som lyder ”Denna produkt innehåller nikotin som är ett mycket beroendeframkallande ämne”
  • Ett informationsblad ska finnas i förpackningen
  • På förpackningarna ska innehållsdeklaration finnas som visar: ingredienser, nikotin per dos, satsnummer, förvaras utom räckhåll för barn
  • Påfyllningsbehållare får högst innehålla 10 milliliter vätska. Patroner eller tankar till elektroniska engångscigaretter eller engångspatroner får inte överstiga 2 milliliter. Halten nikotin får inte vara över 20 milligram per milliliter.

Ansvar

Du som ägare har ansvar för att reglerna följs vilket innebär att du ska se till att all personal känner till reglerna.

Vid allvarliga eller upprepade överträdelser av bestämmelserna kan kommunen omedelbart förbjuda försäljning upp till 6 månader eller utdela en varning. Vidare kan kommunen ge ett förläggande med vite om reglerna inte efterföljs.

Fler regler finns i lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter, förordning (2019:223) om tobak och liknande produkter och föreskrift HSLF-FS 2018:41 om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 6 februari 2020
Näringsliv & arbete