Stäng meddelande

Försäljning av folköl

Butiker och serveringar i Botkyrka som ska sälja folköl är skyldiga att anmäla detta till miljöenheten. Anmälan ska göras innan verksamheten påbörjas.

Villkor för att få sälja och servera folköl

För att få sälja eller servera folköl krävs att din verksamhet är registrerad som livsmedelsanläggning.

Om du har en butik måste du ha ett brett sortiment av matvaror i din butik så att kunden kan tillaga en komplett måltid. Ett kiosksortiment bestående av t.ex. glass, godis, chips, kaffe, te, kakor och liknande är inte tillräckligt för att uppfylla kravet på tillhandahållande av matvaror enligt alkohollagens bestämmelse om folkölsförsäljning.

Om du vill servera folköl måste du också servera mat och lättdrycker.

Anmälan

Du som ska sälja och servera folköl ska anmäla detta till miljöenheten. Anmälan ska göras innan verksamheten påbörjas. Om du redan har ett serveringstillstånd för alkohol behöver du inte anmäla servering av folköl.

Du kan anmäla försäljning eller servering genom att använda vår e-tjänst. För att använda e-tjänsten måste du identifiera dig med e-legitimation, till exempel mobilt bankID. Du skaffar det från din bank eller från Telia. I e-tjänsten kan du välja att hämta dina företagsuppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så behöver du inte fylla i dem själv.

Om du inte vill anmäla via e-tjänsten går det bra att skicka in blanketten "Anmälan försäljning av folköl". 

Länk till e-tjänsten och mer information hittar du nedan under "Relaterade länkar".

När du skickar in din anmälan via vår e-tjänst får du besked om att vi mottagit din anmälan direkt, senare kommer du få beslut om att vi har handlagt din anmälan.

Kommunen har en handläggningstid på max 10 dagar.

Egenkontrollprogram

För att kontrollera försäljningen är du skyldig att ha ett egenkontrollprogram som ska finnas i butiken eller serveringen. Programmet visar de rutiner du har för att kontrollera att försäljningen sker på ett säkert sätt så lagstiftningen följs. Du behöver inte skicka in ditt egenkontrollprogram samtidigt som din anmälan men du måste förvara den på plats i butiken.

Du ska gå igenom egenkontrollprogrammet regelbundet med personalen så att all personal får kännedom om butikens regler vid folkölsförsäljning. Det är viktigt att personalen förstår att det finns speciella regler och att personalen har ett ansvar för att försäljning eller servering av folköl följer de regler som finns. Personalen ska vidare skriva på att de har fått information om reglerna för försäljning.

Mall med förslag på egenkontrollprogram finns nedan under ”Relaterade dokument”.

På Folkhälsomyndighetens hemsida, länk nedan under ”Relaterade länkar”, finns mallar på flera språk. Du måste ha ett egenkontrollprogram även på svenska.

Om du slutar att sälja eller servera folköl

Om du upphör med din folkölsförsäljning eller servering ska du meddela detta till miljöenheten via telefon eller epost.

Avgift

Miljöenheten tar ut en årlig tillsynsavgift som för närvarande är 2 208 kr. Avgiften tas ut från och med det år då försäljningen startar.

Information om försäljning och servering

  • Du får endast sälja till personer över 18 år.
  • Du bör kontrollera legitimation på personer som ser ut att vara under 25 år.
  • Du får inte sälja till någon som du misstänker ska langa folköl till personer under 18 år.
  • Du får inte sälja eller servera någon som är märkbart berusad.

Fler regler finns i Alkohollagen (2010:1622). 

Ansvar

Du som ägare har ansvar för att reglerna följs vilket innebär att du ska se till att all personal känner till reglerna. Kommunen kan fatta beslut om varning eller förbud om reglerna i alkohollagen inte följs.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 6 februari 2020
Näringsliv & arbete