Stäng meddelande

Försäljning av receptfria läkemedel


Anmälan

Du som ska sälja receptfria läkemedel är skyldig att anmäla detta till Läkemedelsverket. Anmälan ska göras innan verksamheten påbörjas. Blankett för anmälan finns på Läkemedelsverkets hemsida, se länk på höger sida.

Egenkontrollprogram

För att kontrollera försäljningen är du skyldig att ha ett egenkontrollprogram. Mallar med förslag på egenkontrollprogram finns på Läkemedelsverkets hemsida.

Avanmälan

Om du upphör med din försäljning ska du meddela detta till Läkemedelsverket.

Kontroll och årsavgift

Miljöenheten utför kontroll över försäljningen av receptfria läkemedel och tar ut en årlig avgift för detta. Den årliga avgiften är för närvarande 2 208 kr. Avgiften tas ut från och med det år då försäljningen startar.

Observera att Läkemedelsverket också tar ut en årlig avgift på 1600 kr.

Information om försäljning

  • Du får endast sälja till personer över 18 år.
  • Du bör kontrollera legitimation på personer som ser ut att vara under 25 år.
  • Nikotinläkemedel får inte säljas om man kan misstänka att läkemedlet ska lämnas vidare (langas) till någon som inte har fyllt 18 år.
  • Det ska finnas en tydlig och klart synbar skylt med information om åldersgränsen.
  • Läkemedel måste förvaras antingen inlåsta eller under direkt uppsikt av personalen.
  • Läkemedel måste vara tydligt åtskilda från andra varor.
  • Du är skyldig att ta emot reklamerade läkemedel som ingår i ditt sortiment även om dessa inte är köpta hos dig.
  • Försäljningen ska rapporteras till e-hälsomyndigheten varje månad/kvartal även om du inte sålt något.
Kontakt
Skriv ut
Senast uppdaterad: 6 februari 2020
Näringsliv & arbete