Störningsinformation:
Problem med vattenförsörjning i Tullingeberg
Dölj meddelande
Stäng meddelande

Driva livsmedelsföretag

Om du vill driva ett livsmedelsföretag behöver du känna till de regler som gäller.

Behövs bygglov?

När du ska starta en ny verksamhet kan det behövas bygglov eller en bygganmälan. Kontakta plan- och bygglovsenheten på samhällsbyggnadsförvaltningen för att ta reda på om din verksamhet behöver bygglov.

Lokaler och utrustning

Du ska anpassa lokalerna för den livsmedelshantering som du har. Enligt lag ska lokalen och utrustningen vara lätt att göra ren och vara i gott skick. Det ska finnas rinnande varmt och kallt vatten så du kan tvätta händerna. Det ska även finnas en toalett för den som arbetar i ett kök till exempel. Det finns många andra regler kring livsmedelshantering och lokalen. Det är du som har ansvar för verksamheten som ska känna till de regler som gäller.

Egen kontroll

Det är du som verksamhetsutövare som har ansvar för att de livsmedel du släpper ut på marknaden är säkra, rätt märkta och i övrigt uppfyller gällande regler. Du måste även ha kunskap om hur du håller maten säker med tanke på bakterier och andra mikroorganismer.

Avgifter

Miljöenheten tar ut en avgift för att registrera din verksamhet. Dessutom tas en årlig avgift ut för livsmedelskontrollen. Avgiften är beror av vilken typ av verksamhet det rör sig om och vilken hantering du har av livsmedel, även omfattningen på hanteringen spelar in. En gång per år skickar vi ut en faktura på den årliga kontrollavgiften.

Ägarbyte eller upphörande av verksamhet

Om du tar över en befintlig anläggning, ändrar bolagsform eller byter lokal ska du anmäla detta till miljöenheten så att vi har rätt uppgifter om din verksamhet. Anmäl ändring genom vår e-tjänst eller via blanketten. Om du upphör med din verksamhet ska du också kontakta miljöenheten..

Starta restaurang

Det är mycket att tänka på när du ska starta en restaurang. Du kan få hjälp med vilka anmälningar du behöver göra och vilka tillstånd du behöver söka. På verksamt.se kan du fylla i uppgifter om ditt företag och din verksamhet, så genereras en checklista som visar det du behöver göra när du ska starta. Du hittar länken till checklistan nedan under "Relaterade länkar".

Skriv ut
Senast uppdaterad: 1 februari 2018
Näringsliv & arbete