Stäng meddelande

Egenkontroll av livsmedelsanläggningar

Du som företagare är ansvarig för att de livsmedel som du producerar är säkra och att konsumenten inte vilseleds.

För att kunna göra det krävs att företaget kontrollerar sig själv genom så kallad egenkontroll. I livsmedelslagstiftningen står det mycket tydligt att det är företagarens eget ansvar att producera säker mat. En fungerande egenkontroll visar att den mat som företagen hanterar är säker.

I egenkontrollen ska du beskriva de rutiner som är en grundförutsättning för din verksamhet och du ska ta fram en faroanalys för verksamheten (så kallad HACCP).

Grundförutsättningar

Grundförutsättningar är de planerade åtgärder som livsmedelsföretagaren inför i sin verksamhet för att säkerställa att livsmedel inte blir skadliga för hälsan.

Grundförutsättningarna är:

  • Utbildning
  • Personlig hygien
  • Vatten
  • Skadedjursbekämpning
  • Rengöring
  • Utformning och underhåll av lokaler och utrustning, inkl. fordon
  • Temperaturkontroll
  • Mottagning
  • Fungerande avfallshantering

Branschriktlinjer

Vissa branschorganisationer har tagit fram riktlinjer för egenkontrollen. Om du tillhör någon branschorganisation så hör av dig till dem så kanske du kan få hjälp.

På Livsmedelsverkets webbplats finns en förteckning med branschriktlinjer som har blivit bedömda av verket.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 1 februari 2018
Näringsliv & arbete