Störningsinformation:
Fortsatt hög vattenförbrukning
Dölj meddelande
Stäng meddelande

Hårdare straff vid brott mot livsmedelslagen

Från och med den 1 januari 2019 införs hårdare straff för olika livsmedelsrelaterade brott. Det kan handla om allt från att man inte har anmält sin verksamhet till att man har märkt ett livsmedel fel, så att det blir hälsofarligt.

Det gäller även om det har skett av oaktsamhet eller utan uppsåt.

Sanktionsavgifter kan uppgå till hundra tusen kronor. Fängelsestraff införs vilket innebär att man kan få två års fängelse för omfattande brott.

Anmäl din livsmedelsverksamhet innan du startar för att slippa sanktionsavgift

Det är viktigt att du som startar en restaurang, butik eller annan hantering av livsmedel anmäler detta till kommunen två veckor innan du börjar. Detta gäller även dig som tänker ta över en redan anmäld verksamhet.

Kommunen kan meddela sanktionsavgifter för olika regelbrott. Att starta en livsmedelsverksamhet utan att ha anmält detta till en kontrollmyndighet kan resultera i att du får betala en sanktionsavgift på minst 5 000 eller högst 75 000 kronor. Om du tar över en redan registrerad verksamhet, som en butik eller restaurang, utan att anmäla ett ägarbyte till kommunen riskerar du att få betala en sanktionsavgift på mellan 2 500 och 40 000 kronor. Beloppen baseras på verksamhetens årsomsättning.

Böter eller två års fängelse om du hanterar ett livsmedel så det blir hälsofarligt

Du som producerar, hanterar, märker eller marknadsför livsmedel har ett ansvar för att detta görs på ett säkert sätt. Om du framställer ett livsmedel som kan innebära en fara för människors hälsa eller om du märker ett livsmedel så att märkningen blir missvisande och utgör en hälsofara riskerar du att dömas till böter eller fängelse i två år. Det gäller även om du har gjort det av oaktsamhet eller utan uppsåt.

I Botkyrka kommun är det miljöenheten på uppdrag av miljö- och hälsoskyddsnämnden som är kontrollmyndighet. Och det är dit du ska anmäla din verksamhet. Det är även miljö- och hälsoskyddsnämnden som beslutar om sanktionsavgift.

Mer information om de nya reglerna hittar du på livsmedelsverkets hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 22 januari 2019