Stäng meddelande

Tillfälliga eller rörliga livsmedelsverksamheter

Till rörliga eller tillfälliga lokaler räknas tält, marknadsstånd och mobila försäljningsfordon som används vid till exempel marknader och sportevenemang.

Registrering

Om du tillfälligt ska sälja eller servera livsmedel kan du behöva anmäla detta till miljöenheten. Det gäller även tidigare registrerade livsmedelsverksamheter som tillfälligt vill bedriva verksamhet på en annan plats. Information om hur du anmäler hittar du här på sidan livsmedelsföretag.

Om du är en privatperson som under enstaka tillfällen, 2-3 gånger per år, säljer mindre mängder livsmedel behöver du inte anmäla detta. Du behöver inte heller anmäla om du är primärproducent som levererar små mängder primärprodukter direkt till konsument eller till detaljhandel som levererar direkt till konsument. Om det gäller försäljning av hönsägg måste de klassificeras i ett godkänt äggpackeri.

Om verksamheten är varaktigt registrerad i en annan kommun ska beslutet om registrering kunna visas upp vid kontrollbesök på försäljningsplatsen.

Markupplåtelse

Om du har en mobil anläggning såsom en vagn eller ett stånd behöver du tillstånd för att få sälja på kommunal mark. Mer information finns på sidan om markupplåtelse, se länk nedan under "Relaterade länkar". Om marken är privat behöver du tillstånd av markägaren.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 1 februari 2018
Näringsliv & arbete