Stäng meddelande

Markupplåtelse

Botkyrka kommun ansvarar för alla slags upplåtelser av offentlig plats, till exempel idrottsevenemang, majbrasor, julgransförsäljning, cirkus/tivoli, uppställning av containrar och byggnadsupplag.

Ordningslagen säger att den som vill använda sig av offentlig plats måste ansöka om polistillstånd för detta. I vissa fall måste även Brandmyndigheten ge tillstånd.

Botkyrka kommun tar ut en avgift för markupplåtelse av offentlig plats enligt en taxa som är fastställd av kommunfullmäktige med stöd av avgiftslagen (1957:259).

Ansökan

För att söka tillstånd fyller du i en blankett som går att ladda ner från polisens hemsida. Blanketten heter "Ansökan om tillstånd" och gäller offentlig tillställning, allmän sammankomst och begagnande av offentlig plats. Observera att polisen tar ut en avgift för detta tillstånd och den avgiften måste vara betald innan de börjar handlägga ärendet.

Länk till blanketten "Ansökan om tillstånd" kan du hitta till höger.

Du kan också kontakta polisens tillståndsgrupp på nedanstående adress och telefonnummer:

Polismyndigheten, Rättsavdelningen Förvaltningsrätt 3 Sthlm RA
106 75 Stockholm.

e-post: Registrator.stockholm@polisen.se

Telefon: 114 14

När du har lämnat blanketten till Polisen skickas den till Botkyrka kommun med förfrågan om upplåtelse av offentlig plats. Kommunen gör ett yttrande med villkor som den som söker tillståndet skall rätta sig efter.

Botkyrka kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Gata/parkenheten
147 85 TUMBA

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 augusti 2019
Näringsliv & arbete