Stäng meddelande

Lagring av schaktmassor

För att balansera tillgång och efterfrågan på stora mängder schaktmassor behöver man ofta mellanlagra massorna. Om de betraktas som avfall kallas hanteringen för "lagring som en del av att samla in avfall". Sådan verksamhet är reglerad i 29 kap. 48 § och 49 § miljöprövningsförordningen.

  • Tillstånd från länsstyrelsen krävs om massornas vikt vid något tillfälle överskrider 30 000 ton och massorna ska användas för byggnads- eller anläggningsändamål (Verksamhetskod 90.30).
  • Anmälan till kommunen krävs om de lagrade massornas vikt vid något tillfälle överskrider 10 ton, men inte 30 000 ton (Verksamhetskod 90.40).

Lagring innan återvinning får pågå under en kortare period än tre år och lagring innan bortskaffande av massorna får pågå under en kortare period än ett år. Om lagringen pågår längre betraktas verksamheten som deponering och ska tillståndsprövas. (4 § Avfallsförordningen)

Transporter och hantering av avfall

Transporter av avfall regleras i avfallsförordningen. För att få transportera schaktmassor som är avfall måste transportören ha tillstånd från länsstyrelsen (36 § avfallsförordningen). Vissa typer av transporter är dock undantagna enligt 2 § Naturvårdsverkets föreskrifter om transport av avfall (NFS 2005:3). Vid transport av en eller flera separata avfallsfraktioner till återvinning krävs inte transporttillstånd, men däremot en anmälan till länsstyrelsen.

Den som lämnar avfall till någon annan för transport eller annan hantering, ska kontrollera så att mottagaren har det tillstånd, eller den anmälan, som krävs för hanteringen (53 § avfallsförordningen).

Återvinning av schaktmassor som inte är avfall

Om massorna inte betraktas som avfall gäller inte någon prövningsplikt för återvinningen utan innehavaren har full rådighet över massorna oavsett vilket alternativ som väljs för att återvinna dem. Hanteringen måste förstås fortfarande uppfylla kraven i miljöbalkens allmänna hänsynsregler. Kommunen kan även ta initiativ till att reglera eller förbjuda sådan verksamhet.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 augusti 2019
Näringsliv & arbete