Stäng meddelande

Samlingskarta

Innehåll

Kartan innehåller uppgifter om ledningar från följande ledningsägare i kommunen

  • VA-nätet
  • Södertörns Fjärrvärme AB
  • Vattenfall AB
  • Teliasonera AB
  • Stokab AB
  • IP-Only
  • TDC Sverige
  • Botkyrka stadsnät AB

Användningsområden

Samlingskartan används som underlag vid schaktning och andra markarbeten.

Omfattning

Hela kommunen, ledningarna som redovisas är de ledningar som ligger på kommunal tomtmark, d.v.s. Ledningarna redovisas ej på privat tomtmark.

Aktualitet

Ledningsinformation hämtas från den centrala tjänsten Ledningskollen där varje ledningsägare ansvarar för ajourhållning av sina ledningar. Ajourhållning av komunens VA-nät sker främst genom inmätning i samband med nybyggnation.

Kartskala

1:400

Format

Digital leverans som dwg eller utskrift på papper.

Pris

Samlingskarta

Pris exklusive moms

Startavgift inkl. 1 hektar

1 970 kr

Per hektar utöver denna

690 kr

Beställning

Fylla i beställningsformuläret "Beställningsblankett samlingskarta” som du hittar under ”Hämta blankett”. Skicka sedan den på post eller epost. Adresser hittar du under "Skicka din beställning hit".

Kontakt
Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 november 2017
Näringsliv & arbete