Stäng meddelande

Anvisningar till serveringstillstånd

På den här sidan har vi sammanställt anvisningar som är viktiga att känna till för dig som planerar att söka ett serveringstillstånd via våra e-tjänster.

Bilagor och dokument

​När du ansöker om serveringstillstånd eller anmäler om förändringar i ett gällande tillstånd behöver du i många ärenden bifoga olika dokument. Läs igenom anvisningarna för att se vilka dokument du behöver för just ditt ärende. Om du använder våra e-tjänster kan du bifoga dokumenten digitalt.

Till flera av ärendena betalar du en ansökningsavgift. Du betalar avgiften efter att du gjort din ansökan, till Botkyrka kommuns bankgiro nummer: 624-1061.

Stadigvarande serveringstillstånd

Här kan du som företagare eller förening välja mellan att söka stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten eller slutet sällskap. Ansökningsavgiften är 10 000 kronor för servering till allmänheten och 9 000 kronor för servering till slutet sällskap.

Anvisningar för stadigvarande serveringstillstånd

Tillfälligt serveringstillstånd

Ett tillfälligt serveringstillstånd kan exempelvis avse en festival eller annat evenemang. Även du som privatperson kan söka tillfälligt serveringstillstånd men då endast för servering till slutet sällskap. Handläggningsavgiften är 5 000 kronor för servering till allmänheten och 700 kronor till slutet sällskap.

Anvisningar för tillfälligt serveringstillstånd

Ändring i befintligt serveringstillstånd

Här kan du som redan har ett serveringstillstånd komplettera ditt tillstånd med exempelvis utvidgad lokalyta, uteservering, utökning av alkoholdrycker eller utökad serveringstid. Ansökningsavgiften är 3 500 kronor.

Anvisningar för ändringar i befintligt serveringstillstånd

Serveringstillstånd vid cateringverksamhet

Du som bedriver cateringverksamhet för slutna sällskap kan söka stadigvarande serveringstillstånd. Du behöver bland annat ha ett eget kök för tillredning av mat för att kunna få tillstånd. Ansökningsavgiften är 9 000 kronor. Läs mer i alkohollagen (2010:1622) 8 kap. 4 §.

Anvisningar för serveringstillstånd vid cateringverksamhet

Tillstånd för anordnande av provsmakning

Provsmakningen söks enskilt eller gemensamt av flera partihandlare. Avgiften är 4 000 kronor vid ansökan om stadigvarande tillstånd och 2 000 kronor om ansökan avser tillfälligt tillstånd. Läs mer i alkohollagen (2010:1622) 8 kap. 6 §.

Anvisningar för tillstånd för anordnande av provsmakning

Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 augusti 2018
Näringsliv & arbete