Stäng meddelande

Avgifter serveringstillstånd

Kommunfullmäktige beslutar om handläggningsavgifter för serveringstillstånd. Avgiften tas ut för att täcka handläggningen av ditt ärende och innebär inte att du automatiskt får tillstånd. Avgifterna är från och med 2016-03-01 enligt nedan.

Så betalar du

Avgiften betalar du in efter att du skickat in ditt ärende. Du betalar till Botkyrka kommuns bankgiro 624-1061.

På inbetalningskortet eller i meddelanderaden vid betalning genom internetbank skriver du namn på sökanden och att betalningen avser serveringstillstånd.


Typ av ärende

Avgift

Stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten

10 000 kr

​Stadigvarande serveringstillstånd till slutet sällskap

9 000 kr

​Serveringstillstånd vid cateringverksamhet

9 000 kr

Tillstånd för anordnande av provsmakning av egentillverkade alkoholdrycker

6 000 kr

​Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten

5 000 kr

Ändring befintligt serveringstillstånd

3 500 kr

​Tillstånd för flera tillståndshavare att utnyttja ett gemensamt serveringsutrymme

2 500 kr

Anmälan om ändrade ägarförhållanden

2 500 kr

Tillstånd för anordnande av provsmakning

4 000 kr

​Tillfälligt utökad serveringstid

2 000 kr

Tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap

700 kr

​Anmälan av lokal för cateringverksamhet

500 kr

Anmälan av serveringsansvarig personal

Avgiftsfri

​Anmälan om provsmakning av alkoholdrycker

Avgiftsfri

​Anmälan om kryddning av spritdrycker för servering
som snaps

Avgiftsfri

Tillfälligt tillstånd för anordnande av provsmakning

2 000 kr


Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 augusti 2018
Näringsliv & arbete