Stäng meddelande
Bullseye

Hitta upphandlingar

Botkyrka kommun annonserar alltid sina upphandlingar i en allmänt tillgänglig databas, upphandlingsverktyget Tend & Sign i Opics regi.

I Tend & Sign annonserar vi ut pågående och planerade upphandlingar och det är enkelt för dig att ladda hem förfrågningsunderlag för respektive upphandling.

Förfrågningsunderlaget består oftast av upphandlings-föreskrifter, kravspecifikation för varan eller tjänsten samt kommersiella villkor och relevanta bilagor.

I Tend & Sign finns det möjligheter att se vilka upphandlingar som kommunen planerar att göra det närmaste halvåret.

Vid alla affärer utom de allra minsta måste Botkyrka kommun annonsera och gå ut i någon form av offentlig upphandling. Det bästa sättet att bli leverantör till kommunen är att lämna anbud i en sådan upphandling.

Du hittar en sammanställning över Botkyrka kommuns pågående upphandlingar under rubriken "Aktuella upphandlingar" underst på sidan.

Planerade upphandlingar

Genom länken "Planerade upphandlingar" i högerkanten hittar du upphandlingar som har påbörjats men ännu ej utannonserats i Tend & Sign.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 6 november 2017
Näringsliv & arbete