Störningsinformation:
Eldtomta strand är utan vatten
Dölj meddelande
Stäng meddelande

Elektronisk handel

Botkyrka kommun kommer under tre år att genomföra ett projekt för att successivt införa standardiserad e-handel.

Ett snabel-A över ett tangentbord

Projektet ska genom införandet av ett användarvänligt elektroniskt inköps- och beställningssystem förenkla för beställare av varor och tjänster inom Botkyrka kommun. Systemet införs i etapper från och med 2011. Alla avrop av varor och tjänster ska ske genom en fastställd inköpsprocess så att de avrop som genomförs blir kostnadseffektiva. Målet är att kommunen ska uppnå kostnadsbesparingar om 15 MSEK/år genom effektivare upphandling och inköp.

Projektet syftar också till att Botkyrka skall uppfattas som en innovativ och kreativ beställare av varor och tjänster som är långt ifrån lagom och som skapar konkurrens och kostnadsbesparingar samtidigt som den decentraliserade organisationen värnas.

Fördelar med e-handel


- e-handel ger nya leverantörer en direkt anslutning till kommunens organisation och beställare
- färre beställare med större prismedvetenhet och affärsmässighet
- full kontroll på inköpsprocessen och större säkerhet
- rationella och användarvänliga processer
- tids- och kostnadsbesparingar avseende administration och fakturering
- upphandlingar kan i högre utsträckning anpassas till verksamheternas verkliga behov. Inköps- och beställningssystemet visar successivt upp ett tydligt mönster
- ökad avtalstrohet. Allt ska beställas från det varu- och tjänsteutbud som är avtalat – övriga köp ses som avvikelser.


Administrationen mellan Botkyrka kommun och våra leverantörer förenklas bland annat på följande sätt:

- beställningar går automatiskt in i leverantörens ordersystem
- automatisk fakturamatchning

- enklare att se avvikelser och påtala i tid

- prisjusteringar godkänns innan de läggs ut

- bättre uppföljningsmöjligheter och statistik
- beställningar kan göras dygnet runt.

Faktura till Botkyrka kommun

Botkyrka kommun kommer att aktivt arbeta för att skapa möjligheter för fler leverantörer att skicka elektroniska fakturor.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 augusti 2017
Näringsliv & arbete