Stäng meddelande

Lämna anbud

Hela vår anbudsprocess är elektronisk och sköts i Visma TendSign. Vill du lämna anbud till oss i Botkyrka kommun beskriver vi här hur det går till samt ger några tips på vad som är bra och viktigt att tänka på.

Det är kostnadsfritt att lämna anbud. När du registrerar diglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster får du tillgång till aktuella annonser och upphandlingsdokument. Du kan lämna ditt anbud samt bifoga filer och dokument om det efterfrågas. Eventuella frågor och svar samt kompletteringar sköts i systemet.

Notera att det är ditt ansvar som anbudsgivare att hålla dig uppdaterad om aktuell information angående respektive upphandling. Detta innefattar till exempel eventuella ändringar eller förtydliganden i upphandlingsdokumenten som görs under anbudstiden.

Det finns ett antal fördelar med att lämna anbud i ett upphandlings­system:

  • Det är aldrig någon tvekan om vilka frågor som ska besvaras.
  • Systemet reagerar om du missat att svara på något skall-krav.
  • Anbudet kan skickas fram till det klockslag som är angivet i förfrågningsunderlaget.
  • Du går in via internet och kan jobba varifrån du vill, alla uppgifter finns sparade.

Var ute i god tid

Börja arbetet med att sätta dig in i upphandlingen i god tid för att hinna förbereda ett bra anbud. Du kan redan i förväg se till att ha underlag förberedda som kan komma att efterfrågas i upphandlingarna:

  • Årsredovisning och eventuella andra underlag som styrker företagets kreditvärdighet
  • CV och intyg som styrker er tekniska och yrkesmässiga kapacitet
  • Dokument som beskriver företagets arbete med kvalitets-och miljöledning
  • Referenser, referensobjekt
  • Produktbeskrivningar

Läs igenom noga och ställ inga egna krav

Det viktigaste är att du läser upphandlingsdokumenten noga och vet vilka kriterier som gäller för prövningen av anbuden. Se till att du svarar på alla krav, och att du beskriver det vi efterfrågar.

Ställ inte några egna krav eller föreslå förändringar. Det kan innebära att vi inte kan utvärdera och jämföra ditt anbud.

Har du inte beställt upphandlingsdokument direkt från Visma TendSign ansvarar du själv för att kontrollera om några förtydliganden och kompletteringar gjorts.

Ställ frågor om något är oklart

Använd funktionen i upphandlingssystemet för att ställa frågor till upphandlaren. Det är ett bra sätt för att få förtydliganden så att du har bästa möjliga förutsättningar att lämna bra anbud.

Du kan också se svar på andra företags frågor. När du har anmält intresse för en upphandling får du automatiskt aviseringar när svar på frågor ges i upphandlingen.

Avslutade upphandlingar

Kopior på anbud från avslutade upphandlingar kan lämnas på begäran efter sekretessprövning. Kontakta i så fall Upphandlingsenheten via upphandling@botkyrka.se.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 augusti 2019
Näringsliv & arbete