Störningsinformation:
Eldtomta strand är utan vatten
Dölj meddelande
Stäng meddelande
Ko i näringslivet

Upphandlingar inom Botkyrka kommun

Botkyrka är en av Sveriges mest internationella kommuner med cirka 90 000 invånare som talar över 100 olika språk.

Kommunen sträcker sig över de sju kommundelarna Alby, Fittja, Hallunda, Norsborg, Tumba, Tullinge och Grödinge. Här frodas ett expansivt näringsliv med stora kultur- och upplevelsesatsningar. Kommunen är största arbetsplats med 6 000 anställda och ledorden för verksamheten är nytänkande, annorlunda och handlingsorienterad.

Varje år köper Botkyrka Kommun in varor, tjänster och entreprenader för ungefär 1,1 miljarder kronor. Upphandlingsbehovet inom Botkyrka Kommun är brett och mångfacetterat. Det avspeglar sig i kommunens mångfald och en stark önskan att stimulera kreativitet och entreprenörskap.

En stor del av kommunens kostnader är entreprenader samt drift och underhåll. En betydande del är också konsulttjänster och varor såsom exempelvis livsmedel, kontors- och skolmaterial, persontransporter, möbler samt bemanningstjänster.

Botkyrka kommun använder sig i nuläget av ca 5 000 leverantörer och har cirka 400 ramavtal.

Botkyrka kommuns upphandling ska utgå från verksamheternas, det vill säga åtta (8) förvaltningarnas, behov och ske med inriktningen att skapa ekonomiska och kvalitetsmässiga fördelar samt samhällsnytta för kommunen. Kommunens uppdrag är att leverera en god kommunal service och bidra till en hållbar utveckling.

Kommunens mål är att genom nära samarbete med näringslivet uppnå bästa möjliga resultat. Botkyrka kommun är även mån om att upphandlade leverantörer ska uppleva avtalsperioden som inspirerande och utvecklande.

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att gällande lagar, förordningar och kommunens policy för upphandling efterlevs. Kommunstyrelsen skall fatta beslut om riktlinjer för kommunens upphandlingar.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 6 oktober 2017
Näringsliv & arbete