Störningsinformation:
Eldtomta strand är utan vatten
Dölj meddelande
Stäng meddelande
Lagböcker staplade på varandra

Regelverk och policy

I egenskap av kommun följer Botkyrka lagen om offentlig upphandling och Försörjningslagen. Lagarna innebär att kommunens inköp av varor, tjänster eller entreprenader måste ske genom offentlig upphandling innan avtal kan ingås med leverantörer.

Nationella regelverk

Botkyrka kommun ska tillämpa Lagen om offentlig upphandling (LOU) vid inköp av varor och tjänster, entreprenader och byggkoncessioner. Lagen gäller även vid projekttävlingar.

LOU riktar sig huvudsakligen till myndigheter. Vissa bestämmelser enligt lagen gäller dock även för leverantörer, bland annat reglerna om överprövning och skadestånd enligt 16 kap bestämmelser om tidsfrister för att komma in med anbudsansökningar enligt 8 kap och regler för kommunikation, information och dokumentation enligt 9 kap.

Mer information om offentlig upphandling finner du under rubriken Offentlig upphandling.

Botkyrka Kommuns upphandlingspolicy

Botkyrka kommun har en policy för all upphandling och alla inköp.

Policyns syfte är att all upphandling och alla inköp ska:

- Utgå från verksamheternas behov och följa gällande lagar.

- Upphandlingar och inköp ska genomföras affärsmässigt med utgångspunkt i rätt kvalitet, bästa möjliga pris och minsta möjliga miljöpåverkan.


- Upphandling och inköp ska ske på ett öppet sätt och leverantörer ska behandlas likvärdigt och icke-diskriminerande. Upphandlingar ska anpassas så att även små och medelstora aktörer kan delta.


- Pris, kvalitet, miljö och sociala/etiska villkor ska finnas som aktivt instrument i alla upphandlingar och inköp och tillämpas i lämplig omfattning.


- För tjänster och entreprenader tillämpar vi särskilda kontraktsvillkor såsom krav på antidiskriminering samt krav på kollektivavtal och annan social hänsyn (när det är lämpligt).

Kommunen ska endast anlita leverantörer som är seriösa samt har rätt kompetens och kvalitet.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 september 2017
Näringsliv & arbete