Störningsinformation:
Eldtomta strand är utan vatten
Dölj meddelande
Stäng meddelande

Upphandlingsenheten

Upphandlingsenheten ansvarar för kommunens upphandlingar.

Upphandlingsenheten 2017

Övre raden från vänster: Lena Adolfsson, Peter Lindell, Johan Walther, Isabell Sjöstedt, Johan Mattsson, Ander Kuylser, Katarina Selin.

Undre raden från vänster: Micael Lövgren, Ewa Hedman, Sofia Forsman-Ekman, Kristina Soltani, Evelina Dahane-Eklund

 Vi har det centrala ansvaret för de offentliga upphandlingar som resulterar i kommungemensamma ramavtal för olika varu- och tjänsteområden.

Vi följer även upp de gällande ramavtalen samt har en rådgivande funktion och det administrativa ansvaret vid enskilda upphandlingar inom förvaltningarna. Dessutom ansvarar vi för att utveckla kommunens affärsprocesser vid införande av elektronisk handel.

Vår målsättning är att upphandlingar och inköp ska utföras professionellt, med hög kompetens och god trovärdighet. Våra relationer med marknaden ska kännetecknas av öppenhet, enkelhet och god marknadskännedom.

I samarbetet med våra leverantörer vill vi bjuda in till dialog och vara öppna för förändringar. Vi prövar gärna nya idéer och tillsammans med er driver vi igenom det vi tror på. Vår ambition är att vara långt ifrån lagom och ständigt verka för goda affärer, effektiva processer och goda samarbeten.

Kontakt
Skriv ut
Senast uppdaterad: 6 oktober 2017
Näringsliv & arbete