Störningsinformation:
Eldtomta strand är utan vatten
Dölj meddelande
Stäng meddelande

Avtal och entreprenader

Förvaltningsgemensamma ramavtal

Samordnade upphandlingar av varor och tjänster som hela kommunen har behov av. Avtal har efter genomförd upphandling tecknats med en eller flera leverantörer. Har avtal tecknats med flera leverantörer skall avrop från avtalen ske via leverantörernas rangordning eller genom förnyad konkurrensutsättning,

Förvaltningsspecifika avtal

Avtal som har tecknats efter genomförd upphandling där enbart förvaltningen kan avropa från avtalet.

Entreprenadupphandlingar

För offentlig upphandling av bygg- och anläggningsentreprenader ansvarar Samhällsbyggnadsförvaltningen. Deras upphandlingar annonseras genom Upphandlingsenhetens sidor.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 september 2017
Näringsliv & arbete