Öppna mobilmenyn

Energi- och klimatrådgivning för företag

Få stöd i att minska energianvändningen och sänka energikostnaderna. Rådgivningen riktar sig till små och medelstora företag med en energianvändning under 300 000 kilowattimmar (kWh) per år.

Botkyrka kommun erbjuder detta stöd till små och medelstora företag i samarbete med Huddinge, Haninge, Nynäshamn, Salem, och Tyresös kommuner.

Detta får du som deltagande

Genom att delta i coachningsprogrammet får du en genomgång av företagets energianvändning, förslag på åtgärder som kan sänka företagets energianvändning samt 16 timmars individuell coachning för att genomföra de föreslagna åtgärderna. Deltagandet är helt kostnadsfritt. Du kommer även att bjudas in till träffar med andra företag i programmet där ni, förutom lära er mer om energieffektivisering, får utbyta erfarenheter med varann.

Vinster med energieffektivisering

Vi räknar med sänkta energikostnader, förbättrad lönsamhet, minskad klimatpåverkan, bättre arbetsmiljö och ett stärkt varumärke genom det aktiva hållbarhetsarbetet. Det är fullt möjligt att sänka energianvändningen med 10 procent utan investeringar eller de som betalar sig på mindre än ett år.

Senast uppdaterad: 24 augusti 2020

Kontakt

Erik Bergström
Energi-och klimatrådgivare
08-29 11 29
erik.bergstrom@botkyrka.se