Öppna mobilmenyn

Företagsklimatet i Botkyrka

Det finns ett antal undersökningar som bedömer företagsklimatet och kommunens service. Botkyrka kommun följer upp resultaten utav dem och arbetar med att förbättra de områden som behöver utvecklas.

NKI

NKI (nöjd kund-index) genomförs av Sveriges kommuner och regioner (SKR) i samverkan med Stockholms Business Alliance (SBA) och Business Region Göteborg (BRG).

Kommunernas totala service rankas samt sex myndighetsområden: brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd. De serviceområden som mäts är: information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet.

Läs den senaste NKI-undersökningen för 2020

Svenskt näringsliv

Varje år presenterar Svenskt näringsliv en ranking av företagsklimatet i
Sveriges 290 kommuner. Syftet är att visa var i landet det är bäst att starta
och driva företag. Rankingen innehåller totalt 18 faktorer som viktas olika.

Se resultat från senaste rankingen

Syna

​Varje år delar kreditupplysningsföretaget Syna ut priset Bästa tillväxt
till den kommun i varje län där företagen växer bäst. Syna granskar
boksluten från alla svenska aktiebolag, och utmärkelsen går till den
kommun som har störst andel företag som nyanställer, ökar sin omsättning och går
med vinst. Botkyrka kommun har vunnit första plats i tillväxt tre år i rad, 2018 och 2019 och 2020.

Läs om den senaste undersökningen 2020

Senast uppdaterad:

Senast uppdaterad: