Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Nyhet

Företagen blir allt nöjdare med Botkyrka kommun

29 april 2021

Näringsliv och företag

Företagen i Botkyrka blir allt mer nöjda med kommunen. Det visar servicemätningen Nöjd Kund Index som presenterats av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

207 företag i Botkyrka har svarat på kundundersökningen Nöjd Kund Index (NKI). Den handlar om hur företagen uppfattar den kommunala myndighetsutövningen. Totalt sett har NKI för kommunen ökat från 73 till 75 från 2019 till 2020. Bäst har myndighetsområde markupplåtelser utvecklats under år 2020. Där har NKI ökat från 63 till 73.

NKI har ökat från 70 till 75

– Det är enormt kul men framförallt viktigt att Botkyrkas företagare blir allt mer nöjda med kommunens arbete. Våra företagare är bäst i hela Stockholms län, och har haft den bästa tillväxten i regionen tre år i rad. Vi som kommun ska se till att fortsätta göra allt för att stärka den utvecklingen, säger Ebba Östlin (S), kommunstyrelsens ordförande i Botkyrka.

Totalt sett har NKI för kommunen ökat från 70 till 75 från 2018 till 2020. Bland Sveriges kommuner stiger Botkyrka kommun i rankingen och hamnar nu på plats 71 jämfört med 109 år 2019 och 126 år 2018. Bland kommunerna i Stockholms län hamnar Botkyrka på 12:e plats, jämfört med 16:e plats år 2019 och plats 17 år 2018.

Positiv utveckling

Servicemätningen omfattar sex olika områden; brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll och serveringstillstånd.

– Det är glädjande att vi har en positiv utveckling när det gäller nästan alla myndighetsområden. Kommunens service är en viktig del i arbetet med att ytterligare förbättra näringslivsklimatet i Botkyrka. Vi vill ha en bra dialog med företagare och det finns självklart saker vi kan och vill förbättra, säger Mathias Knutsson nytillträdd tf näringslivschef i Botkyrka.

Kvinna i overall som arbetar i verkstad, två män som står vid en disk, en man i bagarmössa i ett bageri och en kvinna i förkläde i en restaurang.

Resultat för Botkyrka för de olika områdena

Område

2018

2019

2020

Brandskydd

73

80

80

Bygglov

69

65

70

Markupplåtelse

67

63

73

Miljö- och hälsoskydd

69

71

70

Livsmedelskontroll

69

76

80

Serveringstillstånd

75

78

..*

* Resultatet är dolt på grund av för få svarande.

Vill du läsa mer om servicemätningen?

Andra har även läst