Öppna mobilmenyn

Nyhet

Inspiratörer i Botkyrka: Återvinning i världsklass

07 september 2021

Näringsliv och företag

Familjeföretaget Hummeltorp i Grödinge är världsledande inom återvinning. På fem år har de genom forsknings- och utvecklings projekt samt stora investeringar lyckats öka återvinningsgraden från 16 procent – till hela 96 procent.

– Vi är redan nu helt klimatneutrala, säger Christer Otterström, vd på Hummeltorp.

Anna Jansson medarbetare på återvinningsföretaget Hummeltorp bär på lilla hunden Pelle. I bakgrunden syns företagets största grävskopa som Anna brukar köra.

Anna Jansson kör största skopan på Hummeltorp, här i sällskap med hunden Pelle. Foto: Nils Petter Nilsson

Hummeltorp satsar miljoner för att hantera byggavfall säkert

BYGGAVFALL OCH HUR det ska hanteras är ett hett ämne över hela världen. I Grödinge hos familjeföretaget Hummeltorp finns svar på många frågor kring hur man bäst hanterar schaktmassor, berg, betong och asfalt.

– Vi har uppgifter på att åter­ vinningsgraden i branschen ligger på 22 procent i EU, vi återvinner 96 procent, säger Christer Otterström.

Listan på insatser som krävs för att nå det resultatet är närmast oändlig. Alla markytor ska tätas med bland annat dukar så att inget lakvatten kan rinna ner och nå grundvattnet.

Näringsämnen i lakvattnet rensas ur och återvinns i jordtillverkningen. Allt material som kommer in återvinns.

Den hoppingivande motpolen till Kagghamra

Fågelvägen är det bara några kilometer mellan Hummeltorp och Think Pinks omtalade tipphaveri i Kagghamra. Men hanteringsmässigt är avståndet oändligt.

– Deras agerande är förödande för branschen. Man kan ha en depå och låta företag komma in och tippa sitt avfall, sedan tar man betalt och gör inget mer. Men vi vill göra en samhällsinsats, säger Christer och berättar om planen för Hummeltorp, som går ut på att göra hela anläggningen cirkulär.

Frågan om byggavfall diskuteras över hela världen och Grödingeföretaget ses internationellt som pioniärer och innovatörer vad gäller hantering av schaktmassor, berg, betong och asfalt, har fått effekten att studiebesök från när och fjärran strömmar in till Hummeltorp.

Minimal belastning – maximal återvinning

Christer går fram till whiteboarden i det lilla kontoret. Det är här han och Johannes ritade planen för hur de skulle utveckla verksamheten. Allt handlar i grund och botten om att minimera belastningen på miljön och att återvinna maximalt.

Listan på insatser är närmast oändlig. Alla markytor ska tätas med bland annat dukar så att inget förorenat vatten (lakvatten) kan rinna ner och nå grundvattnet. Näringsämnen i lakvattnet rensas ur och återvinns i jordtillverkningen. Allt material som kommer in återvinns.

En stenkross krossar förvandlar stora stenblock till grus. Hellre återvinna det som redan är upptaget än att bryta nytt grus i naturen. Grustäkter börjar också bli en bristvara.

Tar återbruket till helt nya nivåer

Kan man återanvända betong i byggen? Ja, om man tillsätter en del ny cement bland annat.

– Men bara för att det varit byggnader finns det ju inget som säger att det måste bli nya byggnader av det, säger Johannes hemlighetsfullt.

En rad olika patentansökningar och mönsterskydd är på gång. Mycket mer än så vill de inte berätta. Än.

Uppe på en kulle håller en ny byggnad på att ta form. Här ska man ta emot hästgödsel. Den är för fattig på näring för att kunna användas som jordförbättring.

– Men då kan vi tillföra näringsämnen som vi rensat ur lakvattnet, säger Christer och pekar längre ner i anläggningen.

Till och med toaletterna i det planerade nya huvudkontoret, kommer att spolas med renat lakvatten i stället för dricksvatten. Cirkeln ska slutas.

Att inte slösa – en livsstil som går i arv

Egentligen sluts cirkeln inte bara här på området. Utan över generationer. För hållbarhetstänket är inte något som bröderna tog in i företaget när de för fyra år sedan tog över firman av pappa Bengt, även om de utvecklat det cirkulära tänket och satsat på ett helt annat sätt än tidigare. Drivet för hållbarhetsfrågor är något som de vuxit upp med. Och som Bengt, i sin tur, också växte upp med.

På andra sidan kommungränsen, i Haninge, drev Christers och Johannes farfar Torben jordbruk och han var noga med att inte slösa på jordens resurser. Senare skulle pappa Bengt starta projekt tillsammans med Länsstyrelsen för att höja grundvattennivån i Pålamalms grundvattentäkt. Det är snart tio år sedan.

Stora skopor ger mindre utsläpp

Vi stannar vid en 75 ton tung grävskopa, den största maskinen på området. Med en skopa som tar tio ton åt gången minskar de koldioxidutsläppen jämfört med en mindre maskin. Allt räknas i koldioxid. 100 miljoner har de hittills satsat bara på ny teknik och nya maskiner. Det är enorma investeringar för något som ingen ens kräver.

”…klimatavtryck inom byggbranschen gör avfallsfrågan allt viktigare”

– Men det här är ögonblicket som vi väntat på, säger Johannes.

Inte bara det att vissa konkurrenter gör bort sig. Utan också det faktum att det räknas mycket mer på klimatavtryck inom byggbranschen nu, vilket gör att avfallsfrågan kommer bli allt viktigare. Kraven kommer gissningsvis skärpas – och då har Hummeltorp ett försprång.

– Målet för 2021 är att bli klara med anläggningen här, då ska vi kunna ta emot 2,5 miljoner ton avfallsmassor om året i stället för dagens 300 000 ton. Nästa år vill vi öppna nya anläggningar i andra kommuner. Tre har redan visat intresse, säger Christer.

Hållbar plats – till och med för backsvalor…

Anläggningen i Grödinge är med andra ord en utvecklingsanläggning där de testar idéer och visar vad som går att göra. Just när vi tror att rundturen på området är slut svänger Christer in mellan stora sandhögar och pekar på en tufsig gräskant på en höjd.

– Titta, där bor det backsvalor! De är rödlistade, säger han och berättar att svalorna aldrig bygger bo på samma ställe två gånger så nu ska de låta fixa till ett nytt ställe åt fåglarna.

De samarbetar med Länsstyrelsen för att hjälpa backsvalan att överleva. Inte som en annan aktör i området som medvetet gick in och rev backsvalornas bon.

En fullritad whiteboard och längst ner i bildens förgrund syns vice vd på Hummeltorp, Johannes Otterströms ansikte.

Johannes Ottersträm, vice vd på Hummeltorp, framför whiteboarden i det lilla kontoret, där han och brorsan Christer en gång ritade planen för hur de skulle utveckla verksamheten. Foto: Nils Petter Nilsson

De driver Hummeltorp

Bröderna Christer och Johannes Otterström i arbetskläder framför en av företagets grävmaskiner.

Bröderna Christer och Johannes Otterström tog över pappa Bengts företag vidare in i en klimatsmart framtid. Foto: Nils Petter Nilsson

Grundades: 1973 av Bengt Otterström. Drivs av: Bengts söner Christer, vd, och Johannes, vice vd.
Finns i: Grödinge, men har även verksamhet i USA.
Gör: Återvinner jord, schaktmassor, tegel, asfalt, betong, berg med mera.
Mål: Jobbar i enlighet med FN:s globala mål och har minskat sina koldioxidutsläpp med 95 procent sedan 2015.

3 framgångsnycklar enligt Hummeltorp

    1. Rätt drivkraft. Om din drivkraft är att bli rik är det inte säkert att du får framgång. Men om du gör det du brinner för är chansen stor att du även tjänar pengar.
    2. Nyfikenhet. Var öppen för att testa nytt.
    3. Hårt arbete. Det är många timmar som måste läggas ner.