Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Nyhet

Kvinna i overall som arbetar i verkstad, två män som står vid en disk, en man i bagarmössa i ett bageri och en kvinna i förkläde i en restaurang.

Företagare i Botkyrka kommun ger fortsatt höga betyg till kommunens service. NKI har ökat från 70 till 77 från 2018 till 2021, vilket innebär mycket positiv utveckling över tid.

Företagens nöjdhet med Botkyrka kommun fortsätter öka

22 april 2022

Näringsliv och företag

Servicemätningen Nöjd-kund-index (NKI) som presenteras av Sveriges kommuner och regioner (SKR) visar att Botkyrkas företagare är alltmer nöjda med kommunens service. Resultatet ökar för fjärde året i rad.

Resultatet är det bästa kommunen haft sedan mätningarna startade. Bland kommunerna i Stockholms län hamnar Botkyrka på 8:e plats, jämfört med 12:e plats år 2020, plats 16 år 2019 och plats 17 år 2018. NKI har gått från 75 i förra mätningen 2020 till 77 i den senaste mätningen 2021.

– Resultatet är väldigt positivt och speglar våra ambitioner väl. Botkyrka är länets absolut bästa tillväxtkommun och då är det viktigt främja en kultur som är serviceinriktad för att skapa de bästa förutsättningarna som möjligt för företagare, säger Ebba Östlin (S), kommunstyrelsens ordförande i Botkyrka kommun.

167 företag i Botkyrka har svarat på undersökningen om hur företagen uppfattar den kommunala myndighetsutövningen. Bäst utveckling ser vi på myndighetsområde serveringstillstånd där har NKI ökat från 75 till 86 mellan år 2018 och 2021. När det gäller serviceområden ligger bemötande högst med ett index på 82.

– Det är ett gott betyg till våra myndighetsutövande verksamheter att NKI:n är det högsta resultatet sedan mätningarna startade, men framför allt att man ökar för fjärde året i rad. Det är trenden som är det viktiga. Roligt att se att företag som har kontakt med oss är nöjda med vår service, det är vad som räknas och det är vad som är prioriterat, säger Martin Andaloussi, näringslivschef i Botkyrka.


Resultat för Botkyrka för de olika områdena

Område

2018

2019

2020

2021

Brandskydd

73

80

80

83

Bygglov

69

65

70

72

Markupplåtelse

67

63

73

71

Miljö- och hälsoskydd

69

71

70

*

Livsmedelskontroll

69

76

80

82

Serveringstillstånd

75

78

*

86

* Resultatet är dolt på grund av för få svarande.

Vill du läsa mer om servicemätningen?

Andra har även läst