Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn
  • Störningar i e-tjänsterna

    Under kvällen den 20 maj kan det bli avbrott i våra e-tjänster. Orsaken är ett planerat arbete med vår IT-miljö. Arbetet planeras pågå kl. 20–24. Mer information.

Nyhet

Det första spadtaget för Rikstens Företagspark är taget

Botkyrka kommun har tillsammans med flera aktörer tagit det första spadtaget för Rikstens Företagspark.

Bild från Rikstens Företagspark under spadtaget. Från vänster: Fredrik Brehmer, VD Den Sweden AB/Talli, Alexander Persson, projektchef Den Sweden AB/Talli, Matts Sandberg, affärsutveckling, markförvärv, Den Sweden AB/Talli, Stefan Dayne (KD), kommunalråd, Haider Al-Kaizhwan, VD Hotchilli AB, Rana Malaki, företagslots Botkyrka kommun, Andreas Patetsos, projektansvarig TP Puts och Mur AB, Mariam Yousif Baythoon näringslivsstrateg Botkyrka kommun, Simon Patetsos, VD TP Puts och Mur AB, Ebba Östlin (S), kommunstyrelsens ordförande.

Från vänster: Fredrik Brehmer, VD Den Sweden AB/Talli, Alexander Persson, projektchef Den Sweden AB/Talli, Matts Sandberg, affärsutveckling, markförvärv, Den Sweden AB/Talli, Stefan Dayne (KD), kommunalråd, Haider Al-Kaizhwan, VD Hotchilli AB, Rana Malaki, företagslots Botkyrka kommun, Andreas Patetsos, projektansvarig TP Puts och Mur AB, Mariam Yousif Baythoon näringslivsstrateg Botkyrka kommun, Simon Patetsos, VD TP Puts och Mur AB, Ebba Östlin (S), kommunstyrelsens ordförande.

17 juni 2022

Näringsliv och företag

– Botkyrka fortsätter växa och dominerar i sin position som Stockholms absolut främsta tillväxtkommun. Nu gör vi plats för fler spännande företag och jag ser fram emot den utveckling vi har framför oss, säger Ebba Östlin (S), kommunstyrelsens ordförande, som var med och tog det första spadtaget.

En ny företagspark med flera hundra arbetstillfällen växer fram i Botkyrka kommun. Detaljplanen möjliggör för industri, kontor och etableringar inom handel. En av de aktörer som investerat i området är Den Sweden AB/Talli.

– Rikstens Företagspark ligger i en väldigt expansiv region. Det är lättillgängligt från större delen av Botkyrka kommun, från Huddinge och även från Stockholm. Redan innan vi tog beslutet märkte vi att många kunder efterfrågar den här delen av Storstockholm, säger Fredrik Brehmer, VD på Den Sweden AB/Talli.

Vad är det ni kommer att bygga här?

– Vi bygger små verksamhetslokaler som är ganska unika på det sättet att de finns i många olika storlekar, både när det gäller golvyta, takhöjd och så vidare.

Hur tror du att det här området kommer att utvecklas framöver?

– Om man kommer tillbaka hit om 2 till 3 år när mycket är på plats, och även alla kunder och hyresgäster har flyttat in, så kommer det att vara en fantastisk plats där det är full dynamik mellan olika typer av verksamheter och företag. Så det ska bli spännande.

Kommunen har löpande dialog med aktörer för att sälja resterande mark i parken. Parallellt med det tas nu en ny detaljplan fram för etapp 2 som är på cirka 13 hektar mark.

Förutom företagsparken har kommunen satsat på infrastrukturen i området. En ny cirkulationsplats har byggts för att underlätta framkomligheten.

Är du nyfiken på företagsparken eller vill investera i den?

Hör av dig till foretag@botkyrka.se

Tre representanter från Den Sweden AB/Talli närvarade under spadtaget. Från vänster Matts Sandberg, affärsutveckling, markförvärv, Fredrik Brehmer, VD och Alexander Persson, projektchef.

Tre representanter från Den Sweden AB/Talli närvarade under spadtaget. Från vänster Matts Sandberg, affärsutveckling, markförvärv, Fredrik Brehmer, VD och Alexander Persson, projektchef.

Andra har även läst