Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Nyhet

Entreprenören som tränar människor för framtiden

31 januari 2023

Näringsliv och företag

Ludvig von Bahr utanför Björnbacka retreatcenter.

På Björnbacka retreatcenter driver entreprenören Ludvig von Bahr en verksamhet som ligger i framkant.

Några kilometer nordväst om Vårsta ligger ett retreatcenter som ordnar möten och konferenser. Men det är ingen vanlig konferensanläggning som entreprenören Ludvig von Bahr driver i Botkyrka. Här tränar man människor för framtiden.

Den som reser till Björnbacka retreatcenter upptäcker att man på kort tid förflyttas från en stadsmiljö till landsbygd med en helt annan atmosfär. Platsen och byggnaderna som ingår i anläggningen är en viktig del av konceptet.

– När vi kommer ut här är det som att vi är i en helt annan värld. Det är så tyst, säger grundaren Ludvig von Bahr.

En verksamhet som ligger i framkant

På gården står ett grått nybyggt trähus som smälter in väl i den omgivande miljön. Det finns också andra hus på gården, bland att den tidigare huvudbyggnaden som är från 1700-talet. Gården omges av stora ytor åkermark och i husen finns stora flexibla ytor som kan anpassas för olika typer av aktiviteter. Här drivs sedan tre år tillbaka en verksamhet som ligger i framkant.

– Vi jobbar med de förmågor man behöver som ledare i framtiden, både verktyg och förhållningssätt som vi behöver träna på för att få tillgång till oss själva fullt ut som individer och team. Vår spjutspets är att kunna skapa förutsättningar för meningsfulla möten.

Samarbetar med Sturebadet och Yasuragi

Konferenserna skräddarsys utifrån kundernas behov och bland annat arbetar man med närvaro.

– När till exempel en ledningsgrupp kommer till oss så hjälper vi dem att säkerställa att de faktiskt är här. Inte bara fysiskt utan också mentalt, emotionellt och även till viss del existentiellt. Vi jobbar mycket med meditation och även fysiska övningar som till exempel yoga och lek.

En annan del som Björnbacka jobbar med är kurser i personlig utveckling och självledarskap där man samarbetar med bland annat Sturebadet och Yasuragi.


Ludvig von Bahr vid infarten till Björnbacka retreatcenter.

Ludvig har drivit retreatcentret i tre år men han kom till gården redan 2007.

”Kände att det var meningen att jag skulle vara här”

Ludvig kom till gården där retreatcentret ligger redan 2007. Han hade ingen tidigare relation till Botkyrka.

– Men för 15 år sedan hade jag behov av en plats i naturen och då var det möjligt att hyra gården. Så då gjorde jag det. Sedan visade sig att en del av min släkt finns här ute. Det var mycket aha-upplevelser som gjorde att jag kände att det är meningen att jag ska vara här.

Mångfalden i Botkyrka är en enorm möjlighet

Kontrasterna och den mångfald som finns i Botkyrka kommun är spännande, menar Ludvig. När det gäller näringslivet har Botkyrka hamnat på topplaceringar som årets tillväxtkommun flera år i rad.

– Jag hoppas man ser den stora mångfald som finns i Botkyrka som en enorm möjlighet. Att visa på framgång och sedan kan andra hänga på. Det kan bli ett Björn Borg eller Abba-syndrom. Ju mer man visar på att det är möjligt, och visar på goda exempel på att det faktiskt går, desto mer börjar vi skapa en story. Då kan alla känna en stolthet och tillit.

"Vi behöver lyssna på varandra"

Ludvig tycker att Näringslivsenheten i Botkyrka kommun har en viktig roll i att vara en brygga mellan kommunen och näringslivet så att det inte blir ett ”vi och dom”. Vi behöver lyssna på varandra. För om vi inte förstår varandra kan vi inte samarbeta, menar han.

– Om kommunen och företagarna förenas kommer vi att få tillgång till de talanger och resurser som finns här ute och dra nytta av det fullt ut.

Andra har även läst