Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Nyhet

Tips för tryggare företagande på uppskattad frukostträff

23 maj 2024

Näringsliv och företag

Representanter från polisen, kommunens Trygg- och säkerhetsavdelning och Stiftelsen Tryggare Sverige pratade om brottsligheten i Botkyrka och vad man kan göra för att förebygga

Gruppbild på Carolina Frej, Åsa Winfridsson, Björn Johansson och Ulrica Holmqvist

Biträdande lokalpolischef Carolina Freij och kommunpolis Björn Johansson berättade om Polisens brottsförebyggande arbete. Det gjorde även trygghets- och säkerhetssamordnare Åsa Winfridsson (i rosa tröja) och Ulrica Holmqvist från kommunen.

I måndags, den 21 maj, höll Botkyrka kommuns näringslivsenhet en företagarträff med fokus på trygghet och brottsförebyggande åtgärder.

Jerry Hultman, som driver företaget Jemko i Tumba var väldigt nöjd efter företagarträffen:

– Jag som företagare uppskattar att få ta del av de möjligheter som finns för oss företagare. Det är också viktigt att känna att vi blir hörda av såväl polisen som dem som arbetar med trygghets- och säkerhetsfrågor på kommunen, sade han.

Foto på Jerry Hultman

Jerry Hultman, som driver företaget Jemko i Tumba

Kartläggning av omfattning och konsekvenser

Foto på Jacob Ämtwall

På träffen redogjorde Jacob Ämtwall, från Stiftelsen Tryggare Sverige, för trygghetsundersökningen vars syfte var att kartlägga omfattningen och konsekvenserna av brottsligheten mot företag i kommunen och som 200 Botkyrka-företagare svarat på.

– Brott och otrygghet är i dag ett av de största hoten mot möjligheten att driva företag i Sverige och det kostade landets företagare 98 miljarder kronor förra året. Enligt företagen är en av kommunens viktigaste uppgifter att arbeta brottsförebyggande, sade Jacob.

Resultatet av undersökningen ligger nära riksgenomsnittet. Lite av det som kom fram:

  • 55 procent av företagarna har oroat sig för att utsättas för brott (riksgenomsnitt 60 %).
  • 45 procent har utsatts för någon typ av brott (riksgenomsnitt: 40)
  • 13 procent av företagen har under året övervägt att flytta inom eller utanför kommunen eller att lägga ner sin verksamhet.

Företagarna oroade sig mest för att utsättas för inbrott, bedrägerier, stölder och skadegörelser. De brott som man utsattes för i högst utsträckning var: bedrägerier (23 %) stölder (22%) och Inbrott (20%).

Samverkan för att förebygga brott

Representanter från Polisen och trygghets- och säkerhetssamordnare från kommunen berättade bland annat om lägesbilden som råder i kommunen och om det samarbete som sker mellan polisen, kommunen, Södertörns brandförsvar och Botkyrkabyggen inom programmet EST (Effektiv Samordning Trygghet Botkyrka).

De berättade även om den trygghetssatsning som pågår i Fittja för att minska otryggheten där. Satsningen har lett till ett flertal förbättringsåtgärder som genomförs av centrumägare, kommun, Botkyrkabyggen och polis och som börjar ge en positiv effekt.

Foto på Margaretha Forsell

 

– Det var väldigt inspirerande att få fakta om vad som händer och att det finns en samverkan mellan kommunen, polisen och andra parter för att få ett bättre företagsklimat, sade deltagaren Margaretha Forsell, VD och utredare på Stockholms exekutionsservice, som brinner för frågorna och att få ett tryggare samhälle.

 

 

 

Tips på brottsförebyggande aktiviteter för företag

Några medskick från Polisen och kommunens trygghets- och säkerhetssamordnare kring hur du som företagare kan arbeta brottsförebyggande:

  • lär känna din företagar-granne – samverkan ger styrka
  • dela information med varandra om utsatthet för brott, ge tips och råd
  • uppmärksamma kunder som kommer in i butiken/besöker företaget
  • hitta strukturer för att hantera avvikelser – det ger trygghet när det väl händer någonting
  • felanmäl och lämna synpunkter till kommunen
  • polisanmäl när du utsätts för brott – det går även att göra digitalt
  • ta reda på vad som redan finns i ert närområde – kontakta områdesstrateg för respektive kommundel. Informera gärna dem om trygghetsproblem i området

Andra har även läst