Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Nyhet

Ungas företagsamhet bygger framtidens företag

17 juni 2024

Näringsliv och företag

Inspirerande och tankeväckande seminarium inför nästa läsårs UF-satsning kickade igång tankar om hållbara affärsidéer hos blivande UF-företagare

Två ungdomar diskuterar pratar med varandra och ser glada ut. De sitter mittemot varandra vid ett bord med sina laptops uppfällda.

Seminariet, som hölls den 28 maj och anordnades av Botkyrka kommuns UF-samordnare Ebba Sköld, med föreläsare från Ung Företagsamhet (UF)* och kommunens näringslivsenhet, var en uppstart inför nästa läsårs UF-verksamhet. Målsättningen var att inspirera blivande UF-företagare att redan nu börja formulera hållbara affärsidéer.

Flera av årets UF-företagare från Botkyrka gick vidare till UF:s nationella och regionala tävlingar; bland annat i kategorierna bästa säljare, årets tjänst och årets ekologiska vara. Förhoppningen är att de ska gå lika bra för nästa årskull unga Botkyrka-företagare.

Tips och erfarenheter delades

För att inspirera och förklarar vad satsningen med UF-företagandet går ut på fanns elever från fyra av årets UF-företag på plats. De berättade om sina UF-företagarresor, hur de kom på sin affärsidé, vad de gjort riktigt bra och vad som kunnat göras bättre.

Botkyrkas näringslivschef, Martin Andaloussi, talade om varför ung företagsamhet är viktigt för en kommun och hur värdefullt det nära samarbetet med Ung Företagsamhet är och Matilda Rignell, från centrala Ung Företagsamhet, talade om vikten av att skapa en hållbar affärsidé. Sist i programmet var det en paneldiskussion där årets UF-företagare gav råd till sina efterföljare.

Värdefullt med exempel från näringslivet

Enligt Ebba Sköld, lärare och samordnare på kommunen, och den som sydde ihop evenemanget, är det av stort värde och inspirerande för eleverna att få konkreta exempel från näringslivet och tidigare UF-företagare.

– Att ta del av andras affärsidéer och berättelser vidgar vyerna och ger förebilder. Det kan också ge viktig inspiration till beslutsunderlag, framtida val och det egna UF-företagandet.

Hon säger också att det är av stor vikt att eleverna får perspektiv innan de startar upp sitt UF-företag.

– Vi vill belysa hur man hittar en hållbar och givande affärsidé med skalbarhet. Vi vill även visa på olika affärsområden, affärsidéer och viktiga drivkrafter inom företagande.

Ungas företagsamhet viktigt för kommunen

Näringslivschef Martin Andaloussi, säger att det är viktigt för Botkyrka kommun att satsa på Ung Företagsamhet.

– Att bygga ungas företagsamhet är i förlängningen att bygga företagande inom Botkyrka kommun, säger han och fortsätter:

– Det finns statistik som visar att UF-verksamma elever senare i livet tjänar bättre, startar egna företag i högre utsträckning och har lägre arbetslöshet. UF-utbildningen har kommit att bli en självklar del av gymnasieutbildningen och attraherar ambitiösa elever med tydliga mål.

Martin Andaloussi förklarar att kommunen är aktiva på flera sätt för att främja ung företagsamhet och för att förenkla att starta företag.

– Kommunen är aktiva när det gäller Ung företagsamhet och hjälper till exempel gymnasieskolorna med olika event och pitchtävlingar. Rent konkret har vi underlättat processen för livsmedelsföretag när det gäller ansökningar och tillstånd, något som annars kan vara kostsamt för UF-företag. Kommunen betalar UF-företagens registreringsavgift på 300 kronor, säger han.

Ebba Sköld har efter kick-offen, som var den första av flera sammankomster som skola och näringsliv kommer att hålla tillsammans, fått mycket positiv återkoppling från eleverna.

– De tyckte att seminariet var inspirerande och tankeväckande och vissa började genast fundera på hållbara affärsidéer inför nästa läsårs UF-företagande. Många tyckte att det var intressant att höra kommunen berätta om företagande, men mest uppskattat var kanske ändå de konkreta råden från årets UF-företagare, avslutar hon.

MArtin Andaloussi står längst fram i föreläsningssalen och talar. Elever, syns bakifrån.

Närlingslivschef Martin Andaloussi föreläser på Kickoffen

Om Ung Företagsamhet

Ung Företagsamhet, som är en ideell och politiskt obunden organisation, finns i hela landet och utbildar unga i entreprenörskap. De inspirerar och tränar unga att i skolan utveckla sitt entreprenörskap och sina företagsamma förmågor – för en positiv samhällsutveckling. Ung Företagsamhet är till för alla unga, oavsett bakgrund och i dag har var tredje elev, som går ut gymnasiet, drivit ett UF-företag. Totalt har 560 000 gymnasieelever drivit UF-företag sedan Ung Företagsamhet bildades 1990.

Andra har även läst