Öppna mobilmenyn

Nätverk och samarbeten

För att stimulera och påverka utvecklingen av det regionala och lokala näringslivet initierar och deltar Botkyrka kommun i olika nätverk och samarbetsprojekt.

DUA i Botyrka kommun

DUA är en förkortning för delegationen för unga och nyanlända till arbete. Botkyrka kommun, Arbetsförmedlingen och arbetsgivare samverkar i syfte att skapa lokala jobbspår för att effektivisera unga och nyanländas etablering i arbetslivet.

Tillväxt Botkyrka

Tillväxt Botkyrka jobbar för att företag i Botkyrka ska växa och samarbetar med kommunen och arbetsförmedlingen. De hjälper dig som har ett företag med 5-50 anställda med kostnadsfri affärsutveckling och rekrytering. Tillväxt Botkyrka har ett stort kontaktnät av specialister, företag och rekryterare.

Nyföretagarcentrum Botkyrka-Huddinge (rådgivning)

Det är ett lokalt samarbete i syfte att främja nyföretagande i kommunen. Rådgivning ges på Näringslivscenter i Botkyrkas kommunhus för medborgare som vill starta eget företag.

Till Nyföratagarcentrums webbplats

ALMI (rådgivning)

Almi erbjuder rådgivning, lån och riskkapital i företagandets alla faser. Kontakta Yasin Diken för att boka tid: yasin.diken@almi.se eller 08-458 14 87.

Till ALMI/IFS webbplats

Företagarna Botkyrka-Salem

Företagarna är en medlemsorganisation för företagare som verkar för att skapa bättre förutsättningar för att starta, driva, utveckla och äga företag i Botkyrka.

Till företagarna Botkyrka/Salems webbplats

Södertörnssamarbetet

Botkyrka kommun utgör med sitt strategiska läge söder om Stockholm en vital del av det regionala tillväxtområdet Södertörn. De åtta kommunerna på Södertörn är: Botkyrka, Nykvarn, Nynäshamn, Haninge, Huddinge, Salem, Södertälje och Tyresö. Tillsammans äger kommunerna gemensamma bolag och organisationer. Benchmarking, opinionsbildning och utvecklingsprojekt är exempel på samarbeten som pågår.

Till Södertörnssamarbetets webbplats.

Flemingsberg Science

Flemingsberg Science är en stiftelse som arbetar för att stärka utvecklingen inom medicinsk teknik och diagnostik i Stockholm, och det innovationsdrivna företagandet i Flemingsberg. Huvudmän är Karolinska Institutet, KTH, Södertörns Högskola, Huddinge och Botkyrkas kommuner samt Stockholms läns landsting.

Till Flemingsberg Science webbplats

Karolinska Institutets Science Park

Karolinska Institutet Science Park ska, som en del av Karolinska Institutets innovationssystem, nyttiggöra forskningsresultat inom life science, genom att skapa en affärsutvecklande miljö av högsta internationella kvalitet för tillväxt av nystartade och etablerade företag och utgör därmed ett stöd för hälso- och sjukvårdens utveckling.

Till Karolinska institutets science parks webbplats.

Stockholm Business Alliance

Botkyrka är partnerkommun i samarbetsprojektet Stockholm Business Alliance (SBA). SBA är ett partnerskap mellan 53 kommuner som arbetar tillsammans för att utveckla Stockholmsregionen och samlar regionen under det gemensamma varumärket Stockholm – The Capital of Scandinavia. Fokus ligger på att öka samarbetet med näringslivsfrågor samt attrahera utländska investeringar till regionen.

Till Stockholm business alliances webbplats

Stockholms handelskammare

Handelskammaren är en medlemsorganisation som driver frågor som är avgörandeför att skapa bättre förutsättningar för tillväxt och konkurrenskraft i huvudstadsregionen.

Till Stockholms handelskammares webbplats

Senast uppdaterad:

Hitta på sidan