Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

DUA i Botyrka kommun

DUA är en förkortning för delegationen för unga och nyanlända till arbete. Delegationen jobbar tillsammans för att arbetsmarknadspolitiska insatser mot arbetslöshet inom målgruppen får större genomslag på lokal nivå.

Botkyrka kommun, Arbetsförmedlingen och arbetsgivare samverkar i syfte att skapa lokala jobbspår för att effektivisera unga och nyanländas etablering i arbetslivet.

Samtidigt vill vi säkra att arbetsgivarnas kompetensbehov tillgodoses.

För att säkerställa att arbetsgivarnas kompetensbehov tillgodoses och samtidigt kunna erbjuda den som är arbetssökande en effektiv väg till arbete har vi tagit fram lokala jobbspår:

  • Barn och fritid
  • Entreprenör
  • Hotell/storkök
  • Vård och omsorg
  • Kök/kock
  • Lokalvård
  • Plåt och svets
  • Vaktmästeri
  • Restaurang och café

Har du och ditt företag rekryteringsbehov?

Då är du välkommen att kontakta oss på dua@botkyrka.se

Senast uppdaterad:

Senast uppdaterad: