Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Anslut till VA som företag eller annan verksamhet

Här får du som företagskund information om avfallskvarn, fett- och oljeavskiljare och sprinkler.

Avfallskvarn

Botkyrka kommun godkänner endast avfallskvarnar för storkök och verksamheter som samlar upp avfallet i egna tankar.

Avfall och avlopp - redovisningsblankett

Skriv ut blanketten och posta till:

Botkyrka kommun
VA-enheten
147 85 Tumba

Fettavskiljare

För att förhindra större utsläpp av fett i ledningsnätet ska verksamheter som till exempel pizzeria, restaurang, café, bageri eller liknande, ha en typgodkänd och funktionstestad fettavskiljare installerad.

Det finns en svensk standard för utformning av fettavskiljare, SS-EN 1825.

Kontakta kommunens miljöenhet om du vill söka dispens för minskad tömningsintervall av fettavskiljaren.

Anmälan om fettavskiljare

Skriv ut blanketten och posta till:

Botkyrka kommun
miljöenheten
147 85 Tumba

Oljeavskiljare

Alla verksamheter där det finns risk för oljespill ska ha avskiljare.

Det gäller till exempel biltvättar, verkstäder, garage med golvavlopp, bensinmackar och bilskrotar.

Det finns en svensk standard för utformning av oljeavskiljare, SS-EN 858-1 och SS-EN 858-2.

Läs mer om oljeavskiljare

Anmälan om oljeavskiljare

Skriv ut blanketten och posta till:

Botkyrka kommun
VA-enheten
147 85 Tumba

Sprinkler

Kontakta VA-enheten i god tid om du planerar en sprinkleranläggning så att vi hinner samråda om anläggningens utformning samt säkerställa att ingen återströmning kan ske.

Ansökan om installation av sprinkler

Skriv ut blanketten och posta till:

Botkyrka kommun
VA-enheten
147 85 Tumba

Relaterade sidor

Senast uppdaterad: