Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Serveringstillstånd för alkohol

Serveringstillstånd behövs när servering av alkoholdrycker sker mot betalning. Du ansöker enklast med våra e-tjänster. Observera att till vissa av tjänsterna tillkommer en handläggningsavgift.

Ansök om serveringstillstånd

Använd e-tjänsten för serveringstillstånd för att ansöka om:

 • stadigvarande serveringstillstånd
 • tillfälligt serveringstillstånd
 • ändring i befintligt serveringstillstånd
 • serveringstillstånd vid cateringsverksamhet
 • tillfälligt utökad serveringstid
 • anordnande av provsmakning av alkoholdrycker
 • anordnande av provsmakning av egentillverkade alkoholdrycker.

​Beräknad handläggningstid

 • Stadigvarande serveringstillstånd, 2 – 3 månader.
 • Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten, 1 – 2 månader
 • Tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap, 14 dagar.

Anmälningar rörande serveringstillstånd

Använd e-tjänsten för att anmäla:

 • serveringsansvarig personal
 • provsmakning av alkoholdrycker
 • kryddning av spritdrycker för servering som
  snaps
 • ändrade ägarförhållanden
 • lokal för cateringverksamhet

Anmäl

Avgifter serveringstillstånd


Avgifter för olika typer av ärenden

Typ av ärende

Avgift

Stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten

10 000 kr

​Stadigvarande serveringstillstånd till slutet sällskap

9 000 kr

​Serveringstillstånd vid cateringverksamhet

9 000 kr

Tillstånd för anordnande av provsmakning av egentillverkade alkoholdrycker

6 000 kr

​Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten

5 000 kr

Ändring befintligt serveringstillstånd

3 500 kr

​Tillstånd för flera tillståndshavare att utnyttja ett gemensamt serveringsutrymme

2 500 kr

Anmälan om ändrade ägarförhållanden

2 500 kr

Tillstånd för anordnande av provsmakning

4 000 kr

​Tillfälligt utökad serveringstid

2 000 kr

Tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap

700 kr

​Anmälan av lokal för cateringverksamhet

500 kr

Anmälan av serveringsansvarig personal

Avgiftsfri

​Anmälan om provsmakning av alkoholdrycker

Avgiftsfri

​Anmälan om kryddning av spritdrycker för servering som snaps

Avgiftsfri

Tillfälligt tillstånd för anordnande av provsmakning

2 000 kr

När behöver du inte serveringstillstånd

Serveringstillstånd behövs inte om serveringen:

 1. avser ett enstaka tillfälle för i förväg bestämda personer,
 2. sker utan vinstintresse och utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av dryckerna, och
 3. äger rum i lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol- eller lättdrycker.

Alla tre punkterna behöver vara uppfyllda för att servering ska kunna ske utan tillstånd.

Relaterade sidor

Senast uppdaterad: