Öppna mobilmenyn

Mark och fastigheter

 • Avfall

  En stor del av avfallshanteringen i kommunen sköts av SRV Återvinning AB.

 • Bygglov

  Bygglov, attefallshus, strandskydd, plank, tomträtt, avgifter.

 • Dricksvattenläggning

  Registrera enskild dricksvattenanläggning

 • Schaktning

  Schakttillstånd och tillstånd för upprättande av trafikanordningsplan i Botkyrka kommun söker du via en e-tjänst som heter ISY Case.